Skolinspektionen har kontrollerat Jensen education inför starten av gymnasieskolan med plats för 550 elever i Nacka strand i höst.

Skolans rektor, lärare och friskolekoncernens ekonomi bedöms vara tillräckligt bra. Men renoveringen av Gants gamla huvudkontor om 1 824 kvadratmeter på Augustendalsvägen 47 med ”enastående havsutsikt över Stockholms inlopp och Djurgården” pågår fortfarande.

Kräver slutbesked

Skolinspektionen kräver i ett föreläggande att Jensen har ett slutbesked från Nackas byggnadsnämnd om att lokalen är okej senast den 2 augusti.

– Om inte lokalerna blir godkända kan de inte användas till utbildningen, säger Skolinspektionens utredare Eleonore Lindén.

Kan Jensen få dispens att starta utbildningen ändå?

– Det kan jag inte svara på nu. Myndigheten vill se att huvudmannen har fått slutbesked avseende lokalerna, så att eleverna kan vistas där.

”Garanterat skolstart”

Jensens gymnasiums biträdande skolchef Jonatan Laurent är inte orolig att skolstarten får ställas in.

”Vår fastighetsägare, som utför lokalanpassningen för skolan, har garanterat oss att skolan ska kunna starta den 22/8, som planerat”, han i ett sms till Mitt i.