Vill du utöva sport som kräver en anläggning i Stockholm kan du ofta få vänta länge på en ledig tid. Eller träna närmare läggningsdags. Det finns helt enkelt för få anläggningar.

I en ny behovsanalys som tagits fram för en ny strategi för idrottsanläggningar står det att Stockholms stad ligger långt efter för att kunna matcha befolkningsökningen.

Enligt analysen kommer man till 2030 att behöva bygga 21 konstgräsplaner, 27 idrottshallar, 6,75 ishallar (exklusive befintliga ishallar som behöver ersättas under perioden), 3 nya simhallar samt kapacitetsökning i de simhallar som rustas upp alternativt ersätts, och 1,25 friidrottsanläggningar.

– Det är extremt mycket, säger idrottsborgarråd Karin Ernlund (C).

Snabbt växande befolkning

Nu är det bara en behovsanalys, och inte ett byggbeslut med en investeringsbudget. Men klart är att dagens utbud tydligt understiger dagens behov.

– Vi har ett stort underskott men nu vet vi vad som behövs, säger Karin Ernlund.

Hur kunde staden hamna så här långt efter?

– Jag skulle nog säga att Stockholm har haft en väldigt snabbt växande befolkning. Vi har kämpat mycket med att bygga ut skolor, kollektivtrafiken och bostäder. Så i grund och botten handlar det om det.

Nya sätt att arbeta

Karin Ernlund framhåller också att man i och med den nya strategin har ändrat inriktning för byggandet.

– Under den förra mandatperioden fattades ett beslut om att bygga i takt, alltså när det behövs. Nu har vi tagit beslutet att även bygga ikapp. Vi ska bygga i takt och ikapp.

I den senaste investeringsbudgeten finns det sex planerade idrottshallar, och det finns beslut för tre hallar med finansiering från privata sektorn.

Privata aktörer anlitas

Stadens nyligen klubbade strategi innebär fortsatt stora insatser för både kommun och privat sektor för att tillsammans komma tillrätta med problemet.

Kommer staden ha byggt 27 idrottshallar till 2030?

– Nej, det tror jag inte. Jag vill inte vara pessimist, men realist. Det kommer ta längre tid än så. Men nu vet vi vad som behövs och vi ska göra allt för att få in det i stadsplaneringen.

Så pågår också flera stora projekt. Ett gäller Sätra IP, där den nerslitna ishallen ska ersättas av två nya ishallar. Dessutom ska en ny ishall uppföras vid Mälarhöjdens IP, intill den som redan finns.

Hemsö fastighets AB har fått uppdraget att bygga ishallarna vid Sätra IP samtidigt som man bygger en ny skola där. Det är i enlighet med det grönblå styrets linje att låta privata aktörer bygga och driva hallar, där Stockholms stad ska hyra in sig. Samma bolag ska också bygga en ny multihall vid Vårbergs IP.

Inga byggen i gång

Även i Midsommarkransen ska en privat aktör (Nystad Stockholm Idrott & skolfastigheter AB) bygga både en grundskola och en ny idrottsanläggning, som ska rymma tre fullstora hallar och serva både skolan och idrottsföreningar.

En ny idrottshall blir det också i Nybohov, när Nybohovsskolan byggs ut. Även denna hall ska användas av både skolan och föreningar.

Ny simhall planeras

Spaden har inte satts i jorden för något av projekten så det dröjer innan de flesta blir verklighet.

Långsiktigt är planeras även en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken i Västertorp. Den ska ersätta dagens slitna anläggning och byggas av en privat aktör, som ännu inte utsetts.