Under hösten 2019 dök nyheten ner om att utbyggnaden av tunnelbanan skulle bli nio miljarder kronor dyrare än man först trott.

Kostnaderna ökade från 23 till 32 miljarder kronor. Vem som skulle stå för de ökade kostnaderna var oklart men under de senaste två åren har förhandlingarna mellan parterna varit stenhårda.

Närmare en halv miljard

Nu står det klart hur stor del av den växande kakan Järfälla kommun ska betala: 489 miljoner kronor. Det är 55 procent mer än den ursprungliga kostnaden på 894 miljoner.

– Det är klart att det är mycket pengar men jag är glad över att det finns avtal på plats, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

Var det hårda förhandlingar?

Ja, det var det. Främst mellan kommunerna och regionen gentemot staten.

Den totala kostnaden för tunnelbanan för Järfällas del landar alltså nu på 1,38 miljarder kronor. Dessutom ska kommunen slanta upp för en extra uppgång i Veddesta för 100 miljoner samt en del i en ny bussterminal vid Barkarby station.

– Det var utmanande när vi 2019 såg att det handlade om 9,3 miljarder, det var inget vi hade förväntat oss. När det nu står klart hur stor vår summa blir är man kanske inte nöjd, men vi anser ändå att det är rimligt, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun.

Kommunen får längre tid

Men i det justerade avtalet finns två punkter som ger kommunen andrum. Kommunen hade åtagit sig att bygga 14 000 bostäder fram till 2032. Det förlängs nu till 2035.

– Det betyder att kommunen inte behöver forcera bostadsbyggandet vilket i sig kan generera kostnader. Det fanns också en risk att man skulle pressa marknaden. Det finns ett värde för oss att få mer tid att jobba med Barkarbystaden.

Det andra är att trafikstarten för tunnelbanan, 2026, nu står inskrivet i avtalet.

– Det har funnits en överhängande risk under de här två åren att bygget skulle avstanna. Det hade fått betydande konsekvenser för kommunen. Vi gör markaffärer hela tiden och en stor del av attraktiviteten i området är ju tunnelbanan.

År kvar till ekonomisk balans

Finansieringen av tunnelbanan ska nämligen främst komma från markförsäljningen i Barkarby.

– Just nu är vi i ett kostnadstungt skede. Men markvärdet kommer att öka ju närmare vi kommer trafikstart på tunnelbanan. Det kommer ta några år innan vi kommer i ekonomisk balans.