Järfällahus utför just nu den största renoveringen i bolagets historia. Det rör sig om drygt tre tusen lägenheter från sextio- och sjuttiotalet, motsvarande hälften av beståndet, som ska renoveras de närmsta tio åren.

– Fastigheterna har nått sin tekniska livslängd. De är i väldigt dåligt skick och de ådrar sig väldigt mycket skador. Vi lägger nästan 25 miljoner om året på vattenskador, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Omfattande renoveringar

Under 2022 har bolaget inventerat sina lägenheter och i december kom de fram till att sex områden berörs: Sångvägen, D-området, Engelbrekt, Tallbohov, Söderhöjden och Dackehöjden. Enligt inventeringen visade sig att renoveringsbehovet var större än vad man först trott.

Det kommer röra sig om stambyten men även renovering av fönster, fasader och tak. Renoveringen kommer ske etappvis. Först ut är Sång- och Nibblevägens låg- och höghus. Planen är att kunna sätta igång med renoveringarna för låghuset i september.

Järfällahus uppger att de under hela renoveringen kommer ha ett stort fokus på trygghet – bland annat genom att förbättra de allmänna utrymmena som soprum, trapphus och tvättstugor.

Underhållet släpat efter

Bolaget kommer också se om det finns möjlighet att installera solceller längs med hela Sång- och Nibblevägen.

Men varför är renoveringsbehovet så omfattande?

Underhållet har släpat efter och jag vet inte varför man inte startat tidigare, säger Jennie Sahlsten.

Finns det fog för kritik mot hur bolaget skött underhållet tidigare?

– Nej, det är ingen kritik. Jag kan inte svara på varför man väntat, men vi ser nu att man behöver göra den här omfattande renoveringen i stället för att hela tiden släcka bränder.

Och det kommer att bli dyrt.

– Vi är inte klara med projekteringen än, men slår du ut på hela renoveringen hamnar vi på omkring en miljon per lägenhet utifrån den information vi har i dag.

Kostar tre miljarder

För 3 100 lägenheter blir totalsumman alltså strax 3,1 miljarder kronor under en tioårsperiod. Bolaget kommer behöva låna pengar men Jennie Sahlsten uppger att bolaget har en bra soliditet och kommer kunna bekosta en del med eget kapital.

– På vissa platser är renoveringsbehovet större. På Sångvägen finns det mycket arbete med taken. När de byggdes valde man att luta taken inåt, vilket orsakar vattenskador.

De lägenheter som renoverats, kommer de få se höjda hyror i framtiden?

– Det kommer att bli en hyreshöjning eftersom hyrorna idag är satta utifrån skicket idag och där pågår förhandlingar med Hyresgästföreningen, säger Jennie Sahlsten.