Det har varit förhållandevis tyst från tjänstemän och lokalpolitiker sedan det nya tyret beslutade att slå ihop Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista till stadsdelen Järva, samt att slå ihop Östermalm och Norrmalm till Norra innerstan.

”Gagnar inte Järvaborna”

Me nu reagerar förra socialborgarrådet Jan Jönsson (L). Han menar att trots att satsningen i Järva är välkommen i den här typen av stora omorganisationer, som sammanslagningar av stadsdelar, gör att socialtjänsterna blir väldigt inåtvända i flera år.

– Vi har just nu en situationen där skjutningar och gängbrottslighet behöver hanteras, samtidigt ska då plötsligt dessa organisationsförändringar genomföras?

– Man måste jobba in nya rutiner och så vidare. Det gagnar varken Järvas trygghetsarbete eller Järvaborna, säger han.

Moderaterna har varit överens med de rödgröna sedan tidigare om fördelar med en sammanslagning av Östermalm och Norrmalm. Bland annat har det ansetts finnas en stor potential att jobba gemensamt med trygghetsfrågorna och att stadsdelsgränserna varit ett hinder.

– Järvaborna får nu längre till de förtroendevalda än vad de haft. Sammanslagningen gynnar inte demokratin. Detsamma gäller att Östermalm och Norrmalm blir till Norra innerstan.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) sa nyligen att Järvas utveckling både ”socialt och fysiskt”, ska få särskilt fokus under mandatperioden. Det handlar framförallt om att arbeta för att få till stånd rimliga hyror i hyresrätterna, genomföra satsningar i det offentliga rummet och att stärka socialtjänsten.