När alkoholförbudet i Drakenbergs­parken och Tanto skärptes 2023 flyttade många med missbruksproblem till Hornsbruksgatan och Högalidsparken.

Därför föreslogs att det där skulle införas ett alkoholförbud mellan kl 07 och 19. Det klubbades igenom av kommunfullmäktige i slutet av mars.

– Det är aldrig roligt med förbud. Vi tycker dock att det är motiverat i det här fallet, säger Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Förbudet träder i kraft till sommaren 2024. Det gäller Högalidsparken, omkringliggande gator, Högalidsspången och gångtunneln under Hornsgatan.