Det är kvarteret Famnen i stadsdelarna Riksby och Åkeslund som är tänkt att bli ett nytt bostadsområde.

Stadsdelsnämnden bedömer att bostäderna kommer att byggas i ett läge nära kollektivtrafik och bidra till en större blandning av upplåtelseform i området. 

Nämnden skickade även med önskemålet till stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret om att bygga en andra entré till Brommaplans tunnelbanestation. Den entré som finns till tunnelbanan är hårt belastad med återkommande köbildning och trängsel, enligt nämnden.