Expressbusslinjen, som går under namnet H, har nu fått godkänt av de tre kommunerna i norrort i en så kallad avsiktsförklaring. När linjen är klar blir den en efterlängtad tvärförbindelse i norrort för arbetspendlarna, enligt Region Stockholms genomförandeplan.

Den framtida tvärgående linjen blir en viktig förbindelse i stomnätet; restider kortas mellan Arninge och Arlanda, via byte till tåg i Väsby. Eftersom förbindelsen ska nå ända till Arninge i nordöstra delen av Täby kommun skapas även kopplingar från Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

Nu börjar arbetet med snabbussen "på allvar". En utredning av en regional expressbuss i tvärgående linje har dock funnits med i Täbys, Vallentunas och Upplands Väsbys långsiktiga planering sedan ett antal år tillbaka.

– Pendlingsmöjligheterna behöver utvecklas i hela regionen. Regionala linjer ska vara snabba, ha hög kapacitet och vara ett attraktivt alternativ för att resa i regionen. Även om målet är långt bort är jag tacksam att vi har tagit detta viktiga steg, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Den tänkta sträckningen för expressbuss H.

Den tänkta sträckningen för expressbuss H.

Skärmdump

Flera fördelar

Det finns flera fördelar med en snabb tvärlinje i norrort. En av dem är att många som i dag arbetspendlar med bil kan ta expressbussen. Därmed minskar personbilstrafiken på vägarna och de tvärregionala resorna går snabbare.

Men innan dess måste en rad punkter för att förbättra framkomligheten betas av (se faktaruta). Så vitt Mitt i erfar behöver inte Täby vidta några stora åtgärder, men i Vallentuna har redan en del gjorts: Ett busskörfält på Arningevägen, förlängda utkörningssträckor vid hållplats Skogsbrynet och Jarlabankes väg och en breddning av Okvistavägen som gör det lättare för bussarna att komma ut från depån.

– Förhoppningen är att expressbussen ska vara på plats till 2030 och att vi innan dess får bättre lokaltrafik mellan Arninge och Väsby, sa Vallentuna kommuns översiktsplanerare Mimmi Skarelius Lille till Mitt i i våras, och syftade då på buss 524 vad gäller lokaltrafiken.

Kommunernas avsiktsförklaringar hänger ihop med det stora projekt som trafikförvaltningen i Region Stockholm driver tillsammans med Trafikverket om expressbussar 2030. Kostnaderna delas mellan trafikförvaltningen, Trafikverket och kommunerna.