Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför en nationell tillsyn av den medicinska vården på särskilda boende för äldre, SÄBO. De har dels analyserat journaler, dels gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. 

– Lägstanivån av vården på SÄBO är generellt oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner för att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Lennart Pettersson, enhetschef på IVO i ett pressmeddelande. 

Under hösten var de på Sätra vård- och omsorgsboende och upptäckte då flera allvarliga brister, bland annat gällande patientsäkerhet, medicinering, dokumentation och språkkunskaper. Och att personalomsättning bland sjuksköterskor är för hög. 

Kritiserar granskningen

Andreas Thorstensson, äldreomsorgschef på Skärholmens stadsdelsförvaltning, är förvånad över kritiken. 

– När vi läser det här är det klart att vi ser med allvar på det, men jag var själv med på mötena med IVO och vi hade bra samtal, men vissa delar som vi har svarat har de inte tagit med så vi har nog pratat förbi varandra, säger han.

Menar du att IVO har fel i sin inspektion?

– Det känns som att IVO har uppfattat det som att det är annan personal än sjuksköterskor och läkare som gör medicinska bedömningar, men det är det ju inte. Att sedan vårdbiträden och undersköterskor, som är de som träffar patienterna mest, är med och uppmärksammar ett förändrat tillstånd och rapporterar till tjänstgörande sjuksköterska ser vi som något positivt, säger han.

Han delar inte heller bilden bilden att de anställda har för dåliga språkkunskaper och tycker att IVO har lyft fram enstaka misstag som om de vore vanligt förekommande. 

Har någon råkat ut för komplikationer på grund av felaktig medicinering?

– Nej inte vad jag känner till, men det kan ha blivit en utebliven medicinering.

Andreas Thorstensson framhåller att de redan i dag jobbar med att öka personalens språkkunskaper och att de jobbar på att anställa fler sjuksköterskor. 

Vad ska ni göra nu?

– Vi har precis fått det här så vi behöver gå igenom de olika punkterna och titta på vad vi tycker är lämpligt. 

Skärholmens stadsdelsförvaltning ska senast den 6 april 2023 redovisa till IVO vilka åtgärder de ska vidta med anledning av IVO:s beslut.