Valintervjuerna med Sundbybergs partitoppar har varit en testosteronstinn upplevelse, och även kommande fyra år ser alltså ut att gå i y-kromosomernas tecken.

– När man ser de här gruppledarna stå bredvid varandra är det såklart en känsla av att det är lite pinsamt, säger Vänsterpartiets Towe Bengtsson.

Är det en slump att det har blivit så i Sundbyberg?

– Dels tror jag att är det en slump, men det visar också på något mer. Vi ser det tydligt i hela det politiska Sverige, att det är färre kvinnor som tar på sig tyngre uppdrag.

Hälften kvinnor

Towe Bengtsson kandiderar som andranamn för Sundbybergs tredje största parti. Enligt V:s stadgar ska minst 50 procent av namnen på valsedeln tillhöra kvinnor. I Sumpan är en majoritet av dessa på listans övre halva.

Näst störst i staden är Moderaterna. På deras lista finns Josefin Malmqvist, också hon på plats två.

– Det viktiga för mig är inte var någonstans på listan jag själv hamnar, utan att säkerställa att vi får en tillväxt och ett inflöde av nya medlemmar, både män och kvinnor, säger Malmqvist.

Som ordförande för Moderatkvinnorna ser hon det som viktigt att befolkningen återspeglas i politiken som helhet. På partiets valsedel i Sundbyberg är nära hälften av kandidaterna kvinnor, men majoriteten återfinns på listans nedre halva. Om partiet skrapar ihop lika många mandat i kommunfullmäktige som i förra valet – 15 stycken – går sex av dem till kvinnliga kandidater.

Josefin Malmqvist tror dock inte på kvotering.

– Det handlar om individens förutsättningar, möjligheter och önskningar, det är grunden för vår politik. Därför jobbar vi mycket med andra bakomliggande faktorer.

https://www.mitti.se/nyheter/mitt-is-bevakning-av-valet-2022/repvdn!CLTEemuLyPyyjLSEM658Eg/

Ibland, säger hon, räcker enkla lösningar för att fler ska kunna delta i politiken.

– Till exempel att inrätta ett skötbord på en av kommunens toaletter, för att man ska kunna byta blöja under kommunfullmäktige.

Och i V ordnas barnpassning vid partiaktiviteter, berättar Towe Bengtsson.

– Både som parti och som stad kan vi göra mycket mer för att underlätta, säger hon.

Sundbybergs största parti Socialdemokraterna tänker annorlunda. Där idkas principen varannan man, varannan kvinna på valsedlarna.

– Det handlar om att vi tycker att det är viktigt med principer som man håller fast vid, säger partiets andranamn Ayla Eftekhari.

”Delat ledarskap”

Att samtliga toppnamn i kommunen är män är ”självklart inte att föredra”, säger hon.

Samtidigt, konstaterar hon, har varje parti haft sin egen interna process.

– Och även om vårt toppnamn just nu råkar vara en man försöker vi jobba med att våra företrädare i övrigt ska balansera upp det.

Partierna har också ett annat ansvar, menar Josefin Malmqvist: De måste vara tydliga med att inte alla beslut fattas av enbart grabbarna högst upp.

– Både jag och Axel Conradi är med på många av våra valaffischer för att visa på att vi har ett delat ledarskap.

Ayla Eftekhari fyller i:

– Det handlar också om vilka frågor som vi uttalar oss om. Ibland kan det bli väldigt lätt att kvinnor får de ”mjukare” frågorna och bara yttrar sig om vissa saker.

Är ditt ansvarsområde också ett uttryck för detta?

– Det kanske blir smått komiskt när jag råkar vara ordförande för just förskolenämnden. Men jag har också två år bakom mig som gruppledare i stadsmiljö- och tekniska nämnden.