Efter år av avstängningar kan leksugna barn äntligen se ljuset i tunneln då renoveringen av lekplatsen i Hägerneholmsparken nu har startat.

– Det är kul att vi har hittat en lösning, säger Marlene Sjönneby, gruppledare park- och stadsmiljöenheten på Täby kommun.

Sättning på sättning

2016 invigdes den nya lekplatsen. Men sedan dess har rutschkanan och kullen som den står på strulat. Flera reparationer har gjorts under åren och kommunen har försökt laga de sättningar i marken som uppstått men som med åren blivit allt kraftigare.

– Vi lagat gummiasfalten men det har det blivit nya sättningar, vi vet inte helt vad felet har berott på, säger Marlene Sjönneby.

2020 tog kommunen beslutet att stänga av kullen för användning då toppen på den sjunkit ihop och inte längre var säker att leka på, något som fick en del kritik av Täbyborna.

Efter en del diskussioner med entreprenaden togs beslutet om att riva kullen och rutschkanan hösten 2022.

– Vi har haft en bra dialog med entreprenören och nu har vi kommit fram till en överenskommelse. Kommunen har fått en summa av entreprenören för att kunna gå vidare och skapa ett nytt lekvärde, säger hon.

Sex meter hög

Tanken var från början att starta arbetet med att bygga en ny lekdel redan förra året, men då kom vintern. Nu i dagarna har det äntligen dragit igång. Planen nu är att bygga en sex meter hög klätterställning och om allt går som det ska står den klar i april i år.

– De håller på att montera ställningen just nu. Sen ska det till nya fallskydd under klätterställningen och efter det ska den besiktigas och sen kan vi öppna, säger hon.

Har det blivit en merkostnad för kommunen?

– Nej, det har hanterats i det garantiansvar som entreprenören har, säger hon.

Hur ser ni på att det tagit så lång tid?

– Det är jättetråkigt när det blir så, men ibland blir det så med entreprenader, säger hon.