Österåker

”Skulle du kunna fixa in en lur, jag känner någon som skulle kunna droppa trettio papp till dig". Så löd frågan från en grovt kriminell man i Österåkersanstaltens häkte, enligt en kriminalvårdare.

Nu har mannen dömts av Attunda tingsrätt, för givande av muta, men slipper straff på grund av tidpunkten för brottet.

Mannen nekar till brott, men tingsrätten valde att i stället tro på vårdarens beskrivning av det inträffade.

”Samordnad aktion”

Händelsen inträffade 2021, samma dag som den häktade mannen skulle dömas för en rad andra brott, bland annat flera mordförsök och grovt narkotikabrott.

Vårdaren har berättat att mutförsöket gjordes under en rast.

Häktespersonalen arbetar då två och två, men andra fångar dök upp och började ställa frågor till vårdarens kollega så att de två kom ifrån varandra.

I förhör med polisens nationella anti-korruptionsgrupp har vårdaren uppgett att han är ”övertygad om att detta var en samordnad aktion av flera intagna så att han skulle vara ensam med mannen när denne kom med sitt erbjudande.

Påverkade inte straff

Eftersom mutförsöket inträffade kort innan mannen skulle få sin dom för de tidigare brotten räknas detta enligt tingsrätten som ett så kallat ”nyupptäckt brott” och bakas ihop med dessa.

Och då mannens övriga brott var så grova och i sig gav ett flerårigt fängelsestraff bedömer tingsrätten det relativt lindriga mutförsöket varken gjort till eller från.

Hade mannen däremot försökt muta vårdaren efter domen för de övriga brotten hade det räknats som ett ”nytt brott”. Då hade mutbrottet behandlats separat, med en möjlig påföljd på upp till en månads fängelse.