I december förra året fick busslinje 53, 54 och 55 nya sträckningar. Förändringen blev till det sämre, menade många invånare längs gamla linjen.

Flera arga röster höjdes och protestlistor skrevs, bland annat för att 55:an skulle återfå den gamla sträckningen Tanto–Hjorthagen.

– Det är över 2000 människor som bor i Hjorthagen. Innan pandemin åkte jag buss fyra gånger per dag, och vi är väldigt många här som tycker att det är förfärligt att 55:an försvinner, har en Hjorthagenbo tidigare sagt till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/hjorthagen-i-protest-nar-busslinje-55-ritas-om/reptef!jH6mM0xodTlDd2IX6dG4Yw/

Ingen förändring på gång

Glesare avgångar och att det nu krävs byte i Slussen för att nå City upprörde grannar i Tanto.

– Där det långt att gå, och många svåra byten med nivåskillnader. Här bor många äldre, och det är katastrof för dem, sade en Södermalmsbo till Mitt i i samband med att en protestlista om 1376 namn lämnats in till staden.

Nu har trafikförvaltningen presenterat ett förslag för nya omläggningar av busstrafiken. Där finns ingen förändring av linje 53, 54 eller 55 med.

Förslaget är nu ute på remiss. De flesta av de förändringar som sedan klubbas träder i kraft i december 2021.

Alla förslag ligger på trafiknämnden i Region Stockholms hemsida, sll.se

https://www.mitti.se/nyheter/protester-fran-ost-och-soder-over-bussnedlaggning/reptli!YGuToNiIO184jJBhBj3PBQ/