Den första november rapporterades sex personer smittade med covid-19 på tre av Stockholms vård- och omsorgsboenden. Knappt en vecka senare hade smittan tagit sig in på ytterligare tre boenden. Totalt rapporterades då11 äldre ha smittas.

Läget oroar äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) som dock inte ser att staden kan införa några nya åtgärder, utöver de som redan har gjorts, för att minska spridningen.

Att återinföra ett besöksförbud, något som flera andra kommuner har gjort i regioner där de lokala råden har skärpts, är inte aktuellt i Stockholm, enligt Erik Slottner. Han avråder inte heller stockholmarna från att träffa sina anhöriga.

Två beöksstopp

Om alla med symtom stannar hemma och om rutiner som har tagits fram följs, avstånd hålls, händer spritas och visir används när det krävs, så är det ingen stor risk att besöka de äldre, menar han.

– Följer man riktlinjerna ska man absolut fortsätta besöka sina äldre. Besöksförbudet var en temporär åtgärd för att bromsa en eskalerande situation i våras men att ha ett besöksförbud på lång sikt i väntan på ett vaccin är otänkbart för min del, säger Erik Slottner.

Däremot har staden beslutat att verksamhetschefer själva får stoppa besök om smitta börjar spridas på ett boende. Det har två äldreboenden nu valt att göra.

– Det är helt rätt för att få kontroll över situationen. Jag jobbar hellre med den här typen av lokala beslut än att breda ut ett enda besöksförbud igen, säger han.

Ett generellt besöksförbud har däremot alltför stor påverkan på äldres psykiska hälsa, anser Erik Slottner.

Marita Johansson är medicinskt ansvariga sjuksköterska för flera äldreboenden i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Hon håller med om att besöksförbudet har slagit väldigt hårt.

– Många har mått väldigt dåligt av att vara isolerade så jag hoppas att vi inte kommer hamna i ett läge där ett smittutbrott tvingar verksamhetscheferna att stänga igen. I mina stadsdelar har vi byggt upp väldigt tydliga rutiner för besöken, säger Marita Johansson.

Testning utökas

Regionen, som har kritiserats för att smittspårningen och testningen på äldreboenden går för långsamt och är för snäv, har nyligen bestämt att fler ska testas och att det ska gå snabbare. Det förs också diskussioner om att all personal kan börja testas regelbundet, rapporterer Dagens Nyheter.

Erik Slottner ser gärna att regionen testar ”så brett som möjligt”. Han understryker att äldreomsorgen överlag idag är betydligt bättre rustad för att möta en ökad smittspridning i samhället. Tillgången på skyddsutrustning är till exempel fortsatt god.

Maria Johansson delar den bilden.

– Vi lärde oss väldigt mycket när pandemin härjades som värst i våras. Det är kunskap som vi använder oss av idag. Vi har nu bra med skyddsmaterial och vi vet hur vi ska använda den. Alla vet vikten av basal hygien och även om vi under inga omständigheter får tappa våra rutiner, så känner jag mig ändå trygg med läget på mina boenden just nu, säger Marita Johansson.