Vanligtvis brukar Bro simhall slå igen under sex veckor på sommaren. Detta sker i regel från midsommar och under påföljande sex veckor. I år kommer nämnda period att bli betydligt längre. Kommunen meddelar nu att simhallen kommer att hållas stängd i 13 veckor i sommar.

Längre uppehåll

Anledningen till att det blir en längre period av sommarstängt beror på att hela ventilationsanläggningen i simhallen måste bytas ut.

– Vi beklagar verkligen att stängningen blir ­betydligt längre tid än vanligt, men vi ska göra allt vi kan för att minimera konsekvenserna av det, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Leveransförseningar

Från början var tanken att renoveringen skulle ske inom ramen för den vanliga sommarstängningen. Men till följd av leveransförseningar så behöver perioden förlängas.

Enligt tidsplanen så kommer arbetet att vara färdigt vecka 39, i slutet av september, och då kommer Upplands-Broborna åter välkomnas till simhallen. På kommunens hemsida finns svar på en rad frågor som berör simskolor, årskort och liknande funderingar som kan uppstå i och med beskedet.

Flera medborgarförslag

Flera medborgarförslag om nya badhus och simhallar har kommit in till kommunen. Det är tydligt att frågan om att kunna ta sig ett bad engagerar Upplands-Broborna. När nu renovering behöver göras i Bro simhall aktualiserar detta åter frågan om hur kommunen resonerar framåt. Ska simhallen renoveras? Ska det byggas nytt?

Planen framåt

– Vi har fått uppdraget från kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie och då dels titta på status för hela simhallen, och det kommer dra igång höst. Då kommer vi även titta på vilka vägar framåt som är rimliga, säger Hannah Rydstedt Nencioni.