Kassmyra

Det står klart efter att bolaget som sköter stenkrossen i området dragit tillbaka sin anmälan om utökad stenkrossverksamhet – samma dag som miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka skulle ta beslut i frågan.

– Vi som myndighet har utrett frågan och hittat en flera tveksamheter kring miljö och buller. Därutöver går det inte i linje med kommunens översiktsplan där man pekar ut Kassmyra som ett framtida bostadsområde, säger nämndordförande Niklas Gladh (MP).

Han poängterar att de hade avslagit ansökan om det hade gått så långt, men att företaget fortfarande har tillstånd att bedriva den nuvarande stenkrossverksamheten på platsen.