Kommunalskatten höjs med 24 öre per intjänad hundralapp efter nyår. De ökade skatteintäkterna om beräknade 850 miljoner kronor läggs framför allt på välfärden för att täcka den förväntade löne- och kostnadsökningen.

Ord som välfärd, trygghet och klimat stod i fokus under debatten, men det är ingen budget med guldkant.

– Vi måste täcka pris- och löneökningar. Det handlar inte om några stora utsvävningar, inga stora satsningar. Nu ska vi hålla verksamheterna flytande, konstaterar Clara Lindholm (V) efter presentationen.

Stora utmaningar

Två av stadens största utmaningar är sjunkande elevunderlag i skolan och bristen på bostäder. Det är också två utmaningar som till viss del hänger ihop, då det bland annat finns för få stora lägenheter.

Det sjunkande elevantalet ger hål i skolornas kassor när elevpengen uteblir. Samtidigt ser Stockholm, precis som resten av landet, en byggkris vi inte sett på årtionden.

Clara Lindholm (V) är bostadsborgarråd och säger att hon ser mycket allvarligt på läget.

– Varsel börjar övergå till uppsägningar. Det börjar med vissa yrkesgrupper, men sprider sig. Det kommer få väldigt stora samhällsekonomiska följder, för att inte tala om att vi har en kraftig bostadskris.

Hålla uppe byggtakten

Byggmålet om 3 500 kommunala hyresrätter över mandatperioden ligger kvar. Man ska också titta på möjligheten att exploateringskontoret ska kunna driva planprocesser utan att det finns en utpekad byggherre, vilket krävs i dag. Allt för att hålla igång så att byggandet snabbt kan ta fart när konjunkturen vänder.

Som alltid vid ett budgetsläpp kom det snabbt kritik från oppositionen. Moderaternas Christofer Fjellner saknade konkreta förslag på hur tryggheten ska öka här och nu.

– Det förvånar mig. De pratar om förebyggande arbete, och det vill jag inte kritisera. Men det var väldigt tunt på idéer om hur man ska stärka tryggheten här och nu, som för lite fokus på kameror.