Nyligen berättade vi om fastighetsägaren Niams planer på att bygga 600 lägenheter på Väsby centrums parkering.

Mitt i nummer 35 2023.

Mitt i nummer 35 2023.

Mitt i

Men har har bolaget, som köpte Väsy Centrum i fjol, fler planer? Vi frågade Martin Lindblad på Cavendo, Niams samarbetspartner och förvaltare av fastigheten.

Hur vill ni utveckla Väsby Centrum?

– Det vi vill vidareutveckla är att se till att centrumet integreras ännu mer i den levande stadskärnan i Väsby, och därigenom fortsätter vara Väsbybornas självklara vardagsrum med ett attraktivt utbud av mat och dryck, handel och samhällsservice. Vi arbetar också aktivt med att minska vårt klimatavtryck genom energibesparingar och miljöcertifiering.

Hur många lokaler står tomma? Vilka nya hyresgäster är på g?

– Vi har en handfull lediga lokaler, vad gäller yta främst på plan två, som vi aktivt arbetar med att hyra ut. Vi har pågående förhandlingar avseende vissa av de tomma ytorna, men har inga nya etableringar att kommunicera offentligt i nuläget.

Vissa hyresgäster tycker att hyrorna är för höga. Kommer ni att se över hyressättningen?

– Väsby Centrum är en av de anläggningar vi äger runt om i Stor-Stockholm som just nu har som störst tillväxt i både besök och omsättning, så generellt delar vi som fastighetsägare inte bilden att hyrorna här är för höga. Med det sagt, ser vi så klart att både hushushåll och företag påverkas av högre priser, det märker självklart även vi som fastighetsägare i form av högre driftskostnader.

Hur kommer Väsby Centrum att se ut om fem år? 

– Vårt mål och övertygelse är att vi tillsammans med våra hyresgäster sett till att ett antal av våra befintliga butiker fått sig rejäla ansiktslyft som kunderna kommer uppskatta, och att vi kunnat locka till oss ett antal ytterligare starka koncept. Troligen kommer man också se skillnad i centrumet interiört, men på vilket sätt är det ännu för tidigt att säga. Sist, men inte minst, hoppas vi att vårt stora platta tak är så fullt som möjligt med solceller som ger Väsby närproducerad grön el.