Under perioden 1 juli–14 augusti så är pendeltågstrafiken mellan Stockholm City och Bålsta helt stängd på grund av banarbete.

04.30 lördagen 1 juli stänger man igen trafiken. Sedan öppnar denna igen måndagen 14 augusti klockan 04.30.

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från dagens tvåspår till att i stället bli fyra spår. Det här kommer på sikt innebära att pendeltågen får egna spår att gå på. Tanken är att detta ska leda till färre trafikstörningar, både för pendeln men även för fjärrtågen som åker längre.

Hänvisas till bussar

Under perioden hänvisas trafikanter längs med pendeltågslinjen till bussar som kommer trafikera hela sträckan och köra till Akalla och Hjulsta. Väl där kan man byta till tunnelbanans blåa linje.

En förändring denna sommaren är att inga pendeltåg kommer att trafikera sträckan Jakobsberg – Bålsta, vilket vanligtvis är fallet.

SL skriver på sin webbplats: "Personalläget i sommar gör att vi ersätter pendeltågen även mellan Jakobsberg och Bålsta med bussar när pendeltågen på resterande sträcka mot Stockholm City är inställd och ersätts med bussar och tunnelbanan."