Det råder studentbostadsbrist i Stockholmsregionen. Enligt en rapport i fjol från Sveriges förenades studentkårer ska regionens 100 000 studenter dela på drygt ­ 20 000 bostäder.

I Solna finns i dag runt ­2 500 studentbostäder, främst i studentområdena Kungshamra i Bergshamra, Strix i Huvudsta och Pax i Solna. Men nu är det länge sedan nya byggdes och kötiderna är i vissa fall över ett år. Senaste gången Stockholms Studentbostäder (SSSB) utökade var år 2017 när det byggdes två nya hus i Strix. 2021 byggdes 316 lägenheter specifikt för forskare på KI campus Solna.

Och i nuläget verkar det inte som att det kommer byggas nya den närmsta tiden.

– Vi är tydliga i nya styret att vi vill bygga hyres­rätter och dit hör även studentbostäder. SSSB har velat bygga på sin egen mark intill sina befintliga bostäder, sedan träffar vi även andra byggherrar. Vi är positivt inställda, men det finns inga konkreta planer i dagsläget, svarar byggnadsnämndens ord­förande Martin Eliasson (S) på frågan om nya studentbostäder är på gång.

Finns tillräckligt många studentbostäder i Solna?

– Det finns ett väldigt stort behov i Stockholmsregionen. Just här i Solna så har det byggts studentbostäder de senaste 20 åren men få vanliga hyresrätter, endast 10 procent av det som byggts. Och det känns väldigt akut.

Martin Eliasson (S) menar att Solna har förhållandevis många studentlägenheter.

– Solna har historiskt sett tagit ett stort ansvar för studenter i Stockholmsregionen vad det gäller byggandet av studentbostäder. Och det tycker jag är bra, det bidrar till en levande stad, säger han.