lärare får lärare gå från 35 grundskolor och 12 gymnasieskolor i Stockholm stad. Men än finns inga liknande planer på Lidingö.

– Tvärtom, vi rekryterar förskolelärare och letar hela tiden efter legitimerad personal. Vi har nyligen uppnått målet på 29 procent legitimerad förskolepersonal och tuffar vidare mot 33 procent, säger Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Centerpartiet

Enligt budget för 2023 krävs 1,23 procent i effektivisering i Lidingös skolor. Detta beror på att skolpengen höjs med 2,07 procent medan SKR beräknar att kostnader för kommunala verksamheter kommer att öka med 3,3 procent.

Men enligt Christer Mohlin (M) ordförande i utbildningsnämnden, krävs det i nuläget inga besparingar i form av uppsagda lärare eller nedlagda skolor. I stället omfördelas medel från bland annat vuxenutbildning och från det nu nedlagda friidrottsgymnasiet.

– Vi fokuserar på kärnverksamheten och det fungerar bra. Nu är vi några månader in på nuvarande budget och vi håller planen, har bra kvalitet och undersökningar visar att medborgarna är nöjda, säger han.

– Vi tar små beslut hela tiden, till exempel ser vi till hösten till att alla klasser är fulla. Om någon klass har för få elever slår vi ibland ihop den med en klass från en annan skola till exempel.

Krävs det ytterligare åtgärder framöver?

– 2024 blir troligen ett svårare år men vi vet inte helt vad det eventuellt innebär förrän efter sommaren.

Enligt nuvarande budgetplan krävs det besparingar på 2,15 procent 2024 och 1,5 procent 2025.

Emma Fogde Sved och Lars Magnusson, ordförande i Sveriges lärare Lidingö, uppger att de ännu inte har någon helhetsbild över eventuella nedskärningar i personalstyrkan.

– Men det kommer att bli mer ansträngt framöver - det blir det i alla Sveriges kommuner. Vi är inte riktigt lika oroliga som Stockholm, men det finns absolut en oro då vi har hört att det är ansträngd ekonomi, säger Emma Fogde Sved.

Lars Magnusson och Emma Fogde Sved är ordförande i Sveriges Lärare Lidingö.

Lars Magnusson och Emma Fogde Sved är ordförande i Sveriges Lärare Lidingö.

Sveriges Lärare Lidingö

Enligt dem är det minskade elevunderlaget på Lidingö en av anledningarna till oron.

– Nu går ju hela Lidingö stad enligt budget men det kan se olika ut från skola till skola, säger Lars Magnusson.

Varje skola ses över vad gäller personalbehov till hösten och fackförbundet förväntar sig mer konkret information till sommaren. I slutet av maj väntar de besked om lärarlönerna, något de tror kan ge en indikation på hur det blir framöver.

– Vi vill att politikerna ska fortsätta satsa på skolan, ­säger Emma Fogde Sved.

– Vi har ju mycket pengar i ladorna på Lidingö men det betyder inte att det hamnar i skolan, säger Lars Magnusson.