Förra måndagen halverade Migrationsverket antalet begärda akutplatser för ukrainska flyktingar.

– Det finns för närvarande tillräckligt många platser för att täcka de omedelbara behoven. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram fler långsiktiga boenden. En stor eloge till alla som snabbt har ställt upp och tagit fram boendeplatser, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

Aktiverar inte platserna

Det här innebär att Tyresö får tänka om, berättar Catrin Ullbrand, flyktingsamordnare i Tyresö kommun.

– Migrationsverket rekommenderade att inte aktivera platserna vi har iordningställt.

Det rör sig om platser för cirka 40 vuxna med tillhörande barn. När Mitt i var på Björkbacken var allt så gott som klart. Egna rum med madrasser, husgeråd, leksaker till barnen – det var bara flyktingarna som saknades.

Fortfarande redo

– Det kan komma en andra våg och då har vi lokalerna klara. Med tre dagars varsel kan vi ta emot om det behövs. Så vi avvaktar, säger Ullbrand.

Den 31 mars presenterade regeringen en plan för hur flyktingarna ska fördelas jämnare mellan kommunerna. I ett första skede är det Migrationsverkets uppgift, men lagändringar planeras också för att få till en ersättningsmodell för kommunernas flyktingmottagande.