De inventeringar som förvaltningen har gjort visar att sju kommunala och två privat förskolor fick anmärkningar gällande buller och ventilation 2020, samtliga anmärkningar har åtgärdats.

2021 fick fick två kommunala förskolor anmärkningar men stadsdelens plan är att flytta verksamheten från dessa förskolor till befintliga förskolor under 2023.

Under förra året fick inga förskolor anmärkningar gällande buller eller ventilation. 

Anna Rönngren