Den del av parkeringen som arbetet berör kommer att stängas av under tiden då arbetet pågår. Övriga delar av infartsparkeringen kommer att ha öppet som vanligt, så även det övre parkeringsdäcket.

Det färgade och inringade området är den del av parkeringen som kommer att vara avstängd torsdag 24 augusti.

Det färgade och inringade området är den del av parkeringen som kommer att vara avstängd torsdag 24 augusti.

Upplands-Bro kommun

Detta meddelar Upplands-Bro på sin webbplats. Man tillägger även vad som är ett alternativ om parkeringen blir full.

"Om infartsparkeringen blir full så finns även möjlighet att stå på grusparkeringen på Bygdegårdsvägen i Kungsängen", skriver kommunen.