Vallentuna

Det var i höstas som kommunen första gången inspekterade industribyggnaden. Fem sovrum med sju sovplatser hittades i vad som egentligen är verkstadslokaler. En person låg och sov i en av bäddarna.

Kommunen konstaterade att lokalerna användes för "tillfällig vistelse", alltså inte som permanenta bostäder utan för övernattning.

Kommunen skickade brev till fastighetsägaren för att fråga vad som pågick. Något svar kom inte.

Veckan därpå gjordes ett nytt besök med fastighetsägaren. Två av rummen användes inte längre, men sovplatserna var kvar. Även denna gång låg en person och sov i lokalen.

I januari var kommunen där tillsammans med fastighetsägaren. Även då hittades en person som låg och sov och all sovplatserna var kvar.

I mars fanns fortfarande sovrum i fastigheten och en person låg och sov där.

Enligt tjänsteärendet har fastighetsägaren fått möjlighet att svara på kommunens påpekanden men inte gjort det i tid.

På det senaste mötet i bygg- och miljötillsynsnämnden fattade politikerna beslut om ett så kallat vite.

Fastighetsägaren måste betala 100 000 kronor om lokalerna inte återställs senast inom två månader. Skulle det dröja blir det ytterligare 100 000 för varje ny tvåmånadersperiod.