Ann-Christine Gorosch som bor i närheten kan inte förstå varför kommunen valt att lägga så mycket pengar på farthindret.

– Det stör inte mig när jag kör, för jag är ingen fartdåre. Det som stör mig är hur mycket det kostar. Det är ett vansinnigt slöseri med pengar och el. Varför lägger kommunen inte pengarna på snöröjningen istället?, säger Ann-Christine.

Placeringen av systemet Actibump på Kyttingevägen är ett pilotprojekt på Lidingö och delfinansieras av Trafikverket med 400 000 kronor.

Varför valde ni det här systemet? Vanliga farthinder kostar omkring 150 000 kronor.

– Vi måste få ner hastigheten på Kyttingevägen. Det fina med Actibump är att det bara straffar dem som kör för fort. Om du håller hastighetsgränsen märker du ingen skillnad. En busskudde, exempelvis, straffar ju alla eftersom man måste krypköra över, säger ordföranden i teknik- och fastighetsnämnden Carl-Johan Schiller (KD).

Full fart. Testkörning över hindret.

Full fart. Testkörning över hindret.

Karl Meyer von Bremen

Vad säger du till Lidingöbor som menar att det här projektet är slöseri med skattepengar?

– Politikens uppgift är ju att väga samman olika uppfattningar. Och i det här fallet valde vi Actibump för att det fanns ett stort tryck för att göra något åt hastigheten, samtidigt som vi vet att busskuddar skapat irritation tidigare, säger Carl-Johan Schiller.

Projektet ska utvärderas men Carl-Johan Schiller öppnar redan nu för att fler avancerade farthinder kan byggas på Lidingö.

– Som jag har förstått det är de flesta nöjda med Actibump. Vi kommer inte placera dem överallt på hela Lidingö, men kanske på vissa sträckor som är hårt trafikerade.

SE FILM HUR FARTHINDRET FUNGERAR:

Guppigt. Se hur Actibump fungerar.

Styret och oppositionen var eniga om att Actibump-projektet skulle sjösättas, men priset på 1,3 miljoner kronor är det färre som har koll på.

– Jag har inte vetat om kostnaderna. Det är intressant att testa den här lösningen, men kostnadsmässigt är det ju inte hållbart att bygga dem överallt, säger Daniel Katebi (S), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden.

Erfaren. Göran Tegnér (L), ångrar att kommunen inte gjorde någon utvärdering av farthindret innan det klubbades igenom. "Jag gick på erfarenhet och känsla".

Erfaren. Göran Tegnér (L), ångrar att kommunen inte gjorde någon utvärdering av farthindret innan det klubbades igenom. "Jag gick på erfarenhet och känsla".

Lidingö Stad

Lidingö kommun har räknat på den samhällsekonomiska vinsten med att få ner hastigheterna på ön. I den utredningen ingick elva projekt – men inte Actibump.

Varför inte?

Man bör göra en kalkyl, men det gjordes inte i det här fallet. Det var politisk fingertoppskänsla som gjorde att vi genomförde beslutet utan kalkyl, säger Göran Tegnér (L), gruppledare i teknik- och fastighetsnämnden.

Göran Tegnér har en bakgrund som trafikkonsult och har efter Mitt i:s frågor själv gjort en uträkning på trafiksäkerhetsvinsten som han hävdar uppgår till 222 000 kronor per år. I kalkylen beräknas farthindret ha en livslängd på 10 år och årskostnaden blir då omkring 150 000 kronor.

– Trafiksäkerhetsvinsten blir då 1,44 gånger större än kostnaden. 44 % avkastning på investeringen anser jag vara ett mycket lönsamt projekt, säger han.