– Ett grönt hav, det är helt fantastiskt! Då är det mycket folk här och barn från förskolor i området leker, säger grannen Matti Siljander och sveper med handen över trädtopparna i Monica Zetterlunds park.

Askarna står precis vid gränsen till Clas på Hörnet och måste tas ner om värdshuset byggs ut. Flera personer på seniorboendet Väduren har motsatt sig planerna, en granne har i en tidigare intervju med Mitt i uppgett att han ska klättra upp i träden för att stoppa planerna om de får grönt ljus.

– Vi får se hur det blir med det. Men vi ska kämpa, säger Matti Siljander.

Clas på hörnets tillbyggnad, sett från Monica Zetterlunds park.

Clas på hörnets tillbyggnad, sett från Monica Zetterlunds park.

Stockholms stad/Winroth arkitekter

Krogen har gått dåligt länge och för ett år sedan uppgav fastighetsägaren Vasa­parken Fastighets AB att 17 hotellrum är för få.

– Pandemin gjorde det svårt. Det är en fantastisk plats med historia. Vår vision är att Clas på hörnet ska återta sin gastronomiska plats i Stockholm, sa fastighetsägarens representant Susanne Rosjö.

Den nya flygelns yttergavel ska enligt planerna hamna några meter från grannarnas balkonger och vardagsrumsfönster.

– Det är nästan bara att sträcka ut handen och säga god dag. Det är fin arkitektur men jag tycker att det känns för jäkligt, säger Matti Siljander.

Politiker ska besluta

Efter ett år av samråd och granskning har stadsbyggnadskontoret godkänt planerna på att riva rotundan, bygga ett restaurangkök samt hotellrum på en och en halv våning.

Illustrationsbild över den nya flygeln på Clas på hörnet.

Illustrationsbild över den nya flygeln på Clas på hörnet.

Stockholms stad/Winroth arkitekter

Byggplanerna blir offentliga den 16 mars. Veckan därpå tas de upp i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi tycker att det är ett väl avvägt projekt för att utveckla Claes på hörnet. Både att det skyddar och bevarar den viktiga kulturen det är, samtidigt som det går att göra något bättre av platsen, säger stadsplaneraren Martin Bretz.

Flygeln ska byggas i rött trä och likna delen från 1980-talet. Framför fönstren sätts ribbor.

– För att det inte ska bli så mycket insyn till hotellet men inte lysa för mycket från fönstren ut till parken heller.

Värdshuset är blåmärkt, alltså klassat med det högsta kulturhistoriska värdet.

Britta, 81, och Matti, 88, Siljander flyttade från Mälarhöjden och till Roslagsgatan för elva år sedan.

Britta, 81, och Matti, 88, Siljander flyttade från Mälarhöjden och till Roslagsgatan för elva år sedan.

Johanna Wallén

En av de största invändningarna mot bygget är att man inte skulle se värdshuset från Monica Zetterlunds park.

Askarna fälls oavsett

– Historiskt är det inte alltid man har sett byggnaden från till exempel Roslagsgatan. Det har ibland varit andra byggnader i vägen. Vi har vägt en ny restaurangverksamhet mot kulturmiljön. Det kan nog bli en väldigt trevlig kvarterskrog.

Clas på hörnet och Monica Zetterlunds park i början av mars 2023.

Clas på hörnet och Monica Zetterlunds park i början av mars 2023.

Privat

De rödlistade askarna planterades på 2000-talet och kommer troligen att tas ner oavsett om planerna godkänns eller inte.

De står för nära tomtgränsen och borde inte ha planterats från första början, menar Martin Bretz som anser att fruktträd hade varit bättre.

– Det är väldigt fina träd. Men arboristen i utredningen menar att de kommer att behövas tas ner i framtiden ändå, de flesta askar i Stockholm blir sjuka till slut.