Detaljplanen har varit ute på samråd och presenteras för stadsbyggnadsnämnden i slutet av januari. Godkänner nämnden planen går den vidare till kommunfullmäktige innan arbetena kan påbörjas.

– Jag förutsätter att det blir senare i år. Sedan ska man börja titta på de tekniska förutsättningarna, mäta och markundersöka. Det tar några år innan det blir någon spade i backen, säger Anna Näslund, presskommunikatör vid exploateringskontoret.

Nya torget Tullhusplatsen byggs i Östra Hagastaden.

Nya torget Tullhusplatsen byggs i Östra Hagastaden.

Visionsbild Källa: Stockholms stad/White Arkitekter

Grundskola och gymnasium

Östra Hagastaden är den del av byggprojektet vid Wennergren center som delvis gränsar till Solna, och en del av stadens gränser kommer att behöva vidgas. Så gjordes till exempel vid torget vid Hagaplan framför Karolinska för att det inte skulle delas på mitten av kommungränserna.

Stella och Jonny Ellison, 64, It-konsult, Vanadislunden: "Det ser väl bra ut, nu är det ju bara grusplan så det blir inte fulare. Men generellt tycker jag att man förtätar för mycket och förstör. Det blir feltänk när man ska klämma ihop alla på samma yta, man borde bygga tillräckligt attraktiva bostadsområden utanför tullarna. Det är viktigt med grönområden och det där kan bli som en spärr mot Brunnsviken."

Stella och Jonny Ellison, 64, It-konsult, Vanadislunden: "Det ser väl bra ut, nu är det ju bara grusplan så det blir inte fulare. Men generellt tycker jag att man förtätar för mycket och förstör. Det blir feltänk när man ska klämma ihop alla på samma yta, man borde bygga tillräckligt attraktiva bostadsområden utanför tullarna. Det är viktigt med grönområden och det där kan bli som en spärr mot Brunnsviken."

Emil Salmaso

Planförslaget innefattar bygget av 600 lägenheter, varav hälften ska vara studentlägenheter och knappt 100 vård- och omsorgsboende. Här ska även finnas en grundskola och kombinerat gymnasium med plats för 1 200 elever och en förskola för 90 barn.

Här ska också en fullstor idrottshall på 20 gånger 40 meter ligga, det planeras även för en 7-spelsplan i området.

Totalt planeras för 80 000 kvadratmeter kontor och ett hotell med 360 rum.

Vy över Östra Hagastaden

Vy över Östra Hagastaden

Visionsbild Källa: Stockholms stad/White Arkitekter

Flyttar Uppsalavägen

Planen går in över gränsen till Nationalstadsparken vid Vetenskapsstaden.

– Det är gammal industrimark där det har legat verkstäder tidigare. Det är inte ett grönområde med parkmark, snarare ett grusområde, säger Anna Näslund.

Uppsalavägen är tänkt att flyttas västerut, bort från Brunnsviken och mot sjukhuset.

Kerstin Bergstrand, 78, Sveaplan: "Stockholm har inte råd att inte utnyttja den mark som finns. Det som byggs i Hagastaden nu är fult och för tätt, men se på marken där Östra Hagastaden ska byggas, det är ju bara grus."

Kerstin Bergstrand, 78, Sveaplan: "Stockholm har inte råd att inte utnyttja den mark som finns. Det som byggs i Hagastaden nu är fult och för tätt, men se på marken där Östra Hagastaden ska byggas, det är ju bara grus."

Pekka Pääkkö

På marken som frigörs ska ett kvarter byggas med en gång- och cykelbro som löper längs husfasaden.

De rosa gamla tullhusen som byggdes på 1700-talet ska få ett eget torg för att lyfta fram dem.

– Det blir ett viktigt tillskott. Man ska även göra det lättare att ta sig mellan östra och västra Hagastaden. Till exempel ska två nya gång- och cykelförbindelser knyta ihop området bättre.

Alexandra, 34, hållbarhetsspecialist, Sveaplan: "Hoppas att de tänker på att göra det öppet och ser till att det är grönt. Att de har gångtrafikanter i åtanke och gör det lättare att ta sig ut till Hagaparken, det är så mycket rödljus man fastnar i. I stort ser det väl fint ut, nu är det ju bara grus där."

Alexandra, 34, hållbarhetsspecialist, Sveaplan: "Hoppas att de tänker på att göra det öppet och ser till att det är grönt. Att de har gångtrafikanter i åtanke och gör det lättare att ta sig ut till Hagaparken, det är så mycket rödljus man fastnar i. I stort ser det väl fint ut, nu är det ju bara grus där."

Emil Salmaso