Ica Maxi i Haninge ska bli självförsörjande på gurkor, sallad och örter.

Det är food tech-bolaget Agtira som har fått bygglov för ett 1000 kvadratmeter stort växthus intill butiken. Här ska det på uppdrag av butiken årligen produceras 200 ton gurka och 150 000 krukor med sallad och örter.

Inom kort ska markundersökningar påbörjas intill butiken för att sedan gå vidare med projektering och uppförandet av anläggningen. Målet är att skörda de första gurkorna i växthuset under första halvåret nästa år. Förhoppningen är att odlingen intill butiken ska minimera behovet av transporter och att minska svinnet.