Byggtakt och bostadsformer skiljer sig rejält i länet. Det visar siffror som Hem & Hyra tagit fram med hjälp av länsstyrelsen och SCB. När det gäller hyresrätter som byggts 2015 till 2021 är Vaxholms siffra noll. En situation tillträdande kommunstyrelseordförande Tina Runhem (M) ogillar.

– Otroligt olycklig, säger hon.

Ny. Tina Runhem (M) blir kommunstyrelsens nya ordförande. Här med och Michael Freimuth (M) under valrörelsen.

Ny. Tina Runhem (M) blir kommunstyrelsens nya ordförande. Här med och Michael Freimuth (M) under valrörelsen.

Fred Miller

Det slår mot hela kommunen menar hon.

– Det påverkar rörligheten och möjlighet att kunna hitta en bostad som passar just dig. Rent allmänt kan inte Vaxholm växa om det inte byggs.

Tina Runhem lyfter flera faktorer till att läget ser ut som det gör.

– Planprocesser har tagit lång tid. Det har varit överklaganden, vi har strandskydd och riksintressen att ta hänsyn till.

Lovar satsning

Hon lovar att arbetet med att fler hyresrätter ska byggas ska intensifieras.

– Vi kommer att arbeta aktivt med bostadsförsörjningen och blandade upplåtelseformer. Framför allt för att grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden ska få möjligheter till det, säger hon.

Eva Andersson, professor i geografi, särskilt Kulturgeografi, vid Stockholms universitet har forskat om segregation av bostäder och äldres boende. Hon ser problem med integrationen när en kommun bygger få eller inga hyresrätter.

– Bland de som bor i hyresrätter är det generellt sett en överrepresentation av fattigare hushåll, etniska minoriteter och folk födda i andra länder. Då betyder det att man tillkännager att man vill ha mindre av den typen av befolkning tycker jag.

Hon lyfter även problem för unga och äldre att hitta önskat boende.

– Unga är en annan grupp som ofta hyr och de äldre som säljer villan kan inte bo kvar och hyra i kommunen, säger hon.

Boende på sätunavägen i märsta skulle få sina lägenheter renoverade av hyresvärden sigtuna hem, men  arbetet avstannade och hyresvärden verkar ha bestämt sig för att riva husen istället.

Boende på sätunavägen i märsta skulle få sina lägenheter renoverade av hyresvärden sigtuna hem, men arbetet avstannade och hyresvärden verkar ha bestämt sig för att riva husen istället.

Mikael Andersson

I Sigtuna har det byggts drygt 1 000 hyresrätter under perioden, men kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) anser att balansen är skev vad gäller boendeformer. Enligt honom har Sigtuna i dag 60 procent hyresrätter.

– Det finns från min och kommunenledningens sida inget ideologiskt emot hyresrätter. Allt handlar om balans i bostadsbeståndet.

Kritisk. Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna. han tycker att det har byggs för mycket hyresrätter i kommunen i förhållande till övriga bostadsformer.

Kritisk. Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna. han tycker att det har byggs för mycket hyresrätter i kommunen i förhållande till övriga bostadsformer.

Stefan Källstigen

Eftersträvar blandning

Kommunen har beslut om att inte bygga hyresrätter i samma takt för att över tid jämna ut till en tredjedel hyresätter, en tredjedel bostadsrätter och en tredjedel villor och radhus.

– Då skapar man ett blandat och funktionellt samhälle, säger Olov Holst.

Styr. Peter Schilling (S) är kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Foto Anna Z Ek

Styr. Peter Schilling (S) är kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Foto Anna Z Ek

Anna Z Ek

Sett till byggda hyresrätter per 1 000 invånare ligger Sundbyberg högt upp.

– Det är bra att bygga hyresrätter. Alla har inte ekonomiska möjligheter att få ihop till de ekonomiska krav som krävs för att köpa lägenheter, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S).

Han uppskattar att kommunen har runt 50 procent hyresrätter. Blandade boenden finns i åtanke när de bygger nya områden.

– Duvbo är lika segregerat som Hallonbergen. Det blir en viss typ av socioekonomisk struktur i områden. Det är inte riktigt bra, säger han.