Demokratiseringen av Sverige dröjer och på 1900-talet dras Sverige in i andra världskriget på Tysklands sida. I Erik Wallströms "Från Sveavägen till maskeradbalen" är mordet på Gustav III en delningspunkt som får konsekvenser ända in i vår samtid.

Men i Wallströms bok blir Gustav III inte mördad – utan lever vidare.

– Det betyder att de gustavianska grundlagarna består och att demokratiseringen av Sverige dröjer. I stället för en successiv övergång till demokrati så blir det en revolutionär övergång när kungen störtas 1914, säger Erik Wallström som till vardags jobbar som SO-lärare på Södra Ängby skola i Bromma.

Ett nytt skandinaviskt land

Det uteblivna mordet på Gustav III tar Sverige i en annan riktning. Den enväldige kungen satsar på krigsmakten och Sverige lyckas behålla Finland. Men i serien av händelser som följer tar ett nybildat land i norra Skandinavien i samband med ryska revolutionen kontroll över gruvorna i norr.

Sveriges uteblivna intäkter från gruvor och elkraft ger i förlängningen grogrund för en starkare nazistisk rörelse på 30-talet. Svenska folket väljer en nazistisk regering som vill återta det förlorade territoriet. Sverige går senare in i andra världskriget på Tysklands sida.

– Jag har letat efter delningspunkter i historien där saker lätt kunnat gå på ett annorlunda sätt. Morden på Gustav III och Palme är sådana händelser. Efter det uteblivna mordet på Gustav III följer fler delningspunkter där jag vänt utgången i en annan riktning, säger Erik Wallström.

Blandar verklighet och fiktion

Boken blandar verkliga händelser med fiktion. Genren brukar kallas för alternativ historia.

– Man skulle kunna säga att den är inspirerad av verkliga händelser och utspelar sig i en verklighet ganska nära vår.

Men i boken får två starka svenska ledare ett längre liv än de i verkligheten fick. Inte heller Olof Palme blir mördad utan lever fortfarande i 90-årsåldern. Dock i ett Sverige som haft en annan historia.

– Ett helt kapitel utspelar sig i Palmes radhus i Vällingby. Där återges en ganska lång fiktiv intervju som jag gjort med honom när han är 90 år gammal.

Vilka ska läsa boken?

– Historieintresserade, men även de som gillar science fiction och fantasy. Boken är intressant utifrån vad som kunnat ske om Gustav III och Olof Palme fått komma till sin fulla potential.