Andelen sexåringar med kariesskadade mjölktänder var 13,6 procent förra året. Snittet för riket ligger på 17,2 procent.

För tio år sedan hade var fjärde sexåring i regionen karies.

Alla barn har rätt till kostnadsfri tandvård fram till och med 23 års ålder, och erbjuds minst en undersökning vartannat år från tre års ålder.

Men skillnaderna i tandhälsa är stora. Karies hos 3-åringar är betydligt vanligare i Skärholmen och Järva än i Vaxholm, Kungsholmen och Danderyd.

Ettåringar riskerar karies

I områden med mest karies kallas barnen numera till undersökning redan från ett års ålder.

Tio procent av dem har visat sig vara i riskzonen. Satsningen har gjort att andelen med karies sedan har minskat vid treårskontrollen.

– Även om vi fortsatt ser stora skillnader inom länet så går utvecklingen åt rätt håll, säger Karin Fälldin (C) ordförande i tandvårdsberedningen.

Unga går till tandläkaren

Även bland 19-åringar ligger Stockholm bättre till än resten av Sverige. 88 procent av dem har besökt tandläkare under 2022-2023, vilket är störst andel i Sverige, visar statistik från Socialstyrelsen. Sämst till ligger Norrbotten där bara drygt hälften gått till tandläkaren.