– Det känns dumt att det ska stå tomt, det är ju det värsta, säger Elin Norquist, vd för Blåsarsymfonikerna.

Uppe på läktarna vid stora scenen på Musikaliska finns bänkar från 1877. Byggnaden, som är kulturminnesmärkt, har hyst Musikaliska akademien, Nobelpristagare och stjärnor som Hugo Alfvén och Birgit Nilsson.

Nu riskerar huset att tystna, när Statens Fastighetsverk höjer hyran från 4,1 miljoner till 6,5 miljoner per år.

”Det känns dumt att det ska stå tomt”, säger Elin Norquist, vd för Blåsarsymfonikerna, som funnits på Musikaliska sedan 2011.

”Det känns dumt att det ska stå tomt”, säger Elin Norquist, vd för Blåsarsymfonikerna, som funnits på Musikaliska sedan 2011.

Johanna Wallén

"Plötsligt var allt satt på is"

Innan årsskiftet var parterna överens, menar Elin Norquist. Fastigheten skulle renoveras för att utöka husets kapacitet. Det handlar om förbättrad ventilation, fler toaletter och brandväggar, ett fungerande kök och garderob. Förändringar som är nödvändiga.

– Alla instanser som behöver godkänna när ett byggnadsminne ska rustas upp har godkänt, säger hon.

Målet är att Blåsarsymfonikerna, som i dag står på kontraktet, tillsammans med de andra aktörerna ska driva konsertverksamheten gemensamt under namnet Musikaliska kvarteret. Om lokalerna rustas upp kan de erbjuda sig att betala en hyra på 7,5 miljoner, alltså mer än Statens Fastighetsverk kräver i dagsläget.

– Allting finns, det är ritat och kalkylerat. Men sedan plötsligt hörde jag att allt var satt på is, säger Andil Dahl, verksamhetsledare för Musikaliska kvarteret.

Musikaliska byggdes år 1877, som en musikhögskola för Musikaliska akademien.

Musikaliska byggdes år 1877, som en musikhögskola för Musikaliska akademien.

Johanna Wallén

Lokalerna behöver anpassas

Redan i februari 2022 konstaterade Statens Fastighetsverk i en lägesbeskrivning till regeringen att huset inte kunde betala en marknadsmässig hyra i nuvarande skick. Lokalerna behöver anpassas, oavsett vem som ska driva livescen. Men efter en omvärdering anser de att hyran bör vara 6,5 miljoner om året, en höjning med 60 procent, trots att inga åtgärder genomförts i huset.

– Vi har förstått att referensobjekten de tagit är för fungerande konserthus. Och det här är ju inte ett konserthus som kan drivas som vanligt. Vi kan inte ens fylla det till max, för brandsäkerheten och riksantikvariebänkarna, säger Elin Norquist.

– Det handlar om publikkapacitet helt enkelt, och det här huset kan inte generera 6,5 miljoner, säger Andil Dahl.

Bo Kaspers orkester, som är en del av musikerkollektivet Blinda Tigern, repar i en av de gamla klassrummen.

Bo Kaspers orkester, som är en del av musikerkollektivet Blinda Tigern, repar i en av de gamla klassrummen.

Johanna Wallén

Oviss framtid

Maria Uggla, pressekreterare på Statens Fastighetsverk, meddelar i ett mejl att den hyra som föreslås är ”så låg som det är marknadsmässigt möjligt utan att riskera att betraktas som att staten subventionerar verksamheten.”

I dagsläget har Blåsarsymfonikerna kontrakt till sista april, och en skriftlig bekräftelse på att de kan stanna till sista augusti. Andil Dahl förklarar att Musikaliska kvarterets konsertverksamhet behöver ett längre kontrakt för att kunna planera för framtiden.

– Konsekvenserna nu blir att vi tappar kompetens och personal, vi kan inte investera i teknik och marknadsföring och boka grejer med framförhållning. Hela vår verksamhet ebbar ut och dör. 

Namninsamling

I ett offentligt meddelande den 15 mars säger Statens Fastighetsverk att de erbjudit ”en årsvis upptrappning av hyran under tre år”, och att de välkomnar öppningar som möjliggör för Musikaliska att fortsätta med sin verksamhet.

”Blåsarsymfonikerna och våra samarbetsparter i Musikaliska kvarteret ser positivt på att Statens Fastighetsverk åter har öppnat för en dialog”, kommenterar Elin Norquist om vändningen, i ett pressmeddelande.

På tisdag den 21 mars ska en namninsamling för att rädda Musikaliska kvarteret överlämnas till Statens Fastighetsverk. I fredags hade den över 23 000 underskrifter.

”Konsekvenserna nu blir att vi tappar kompetens och personal”, säger Andil Dahl.

”Konsekvenserna nu blir att vi tappar kompetens och personal”, säger Andil Dahl.

Johanna Wallén