Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan att hyresgäster i Häggvik, Tureberg och Edsberg har skickat in en anmälan till Hyresnämnden i hopp om att kunna stoppa de redan långt gångna försäljnigsplanerna.

https://www.mitti.se/nyheter/hyresgaster-anmaler-utforsaljningen-av-allmannyttan/repudu!7epBqn6au75lkr0SeVN@Sw/

Enligt hyresgästerna bör utförsäljningen av Sollentunahems lägenheter ogiltigförklaras då de berörda hyresgästerna inte blivit tillfrågade om de samtyckte innan beslutet klubbades, vilket de menar strider mot lagen om allmännyttiga kommunala bolag.

Nära 1 500 underskrifter

Hyresgästföreningen har protesterat mot försäljningarna sedan beslutet togs i kommunfullmäktige 2016 och man uppger att nära 1 500 av 2 000 berörda hyresgäster har skrivit under en namnsamling mot försäljningarna.

Den 1 maj är det alltså dags för en öppen protest på Turebergs torg, med start klockan 12, då det kommer att tändas gravljus på plats för att, med arrangörernas ord, ”belysa den sorg detta förfarande bidragit och bidrar till för ett flertal Sollentunabor ” samtidigt som man hoppas att aktionen ska kunna ”påverka till en positiv förändring”.

Flera nackdelar

Hyresgästföreningen stöttar manifestationen då man anser att hela affären har skötts ”otroligt dåligt från början till slut”. Konkreta nackdelar för hyresgästerna är, enligt Hyresgästföreningen, att deras rättigheter försämras då de bland annat inte har samma lagstadgade rättigheter till boinflytande hos en privat värd som hos en allmännyttig.

Därutöver faller de ur ett kösystem som de i dag tillhör, och hyressättningen blir mer osäker, argumenterar Hyresgästföreningen.

Thunes tillbakavisar kritik

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Sollentunahems ägarbolag Sollentuna Stadshus AB har tidigare tillbakavisat kritiken då han menar att försäljningars ”inte på något sätt” strider mot lagen.

Skälet bakom beslutet att sälja uppemot 2 000 lägenheter, som togs 2016, var att majoriteten ville ha in fler aktörer på hyresmarknaden och att Sollentunahem skulle få ”de ekonomiska musklerna” för att kunna fullgöra ett uppdrag bolaget fått av SSAB om att bygga 1 500 nya lägenheter till 2024. Ägardirektivet reviderades i oktober 2019 så att Sollentunahem nu har på sig till 2029, alltså ytterligare fem år, att bygga de 1 500 nya lägenheterna.

https://www.mitti.se/nyheter/lagenheter-saldes-for-739-miljoner-men-sollentunahem-far-inga-pengar/reptln!KRqU2yfzkEB2DNXJkh1fFA/