– Den stora majoriteten som lever och bor i våra bostadsområden är skötsamma människor som går till jobbet varje dag. De får nu lida när ett mindre antal kriminella sätter våra och våra barns liv och trygghet på spel. Vi kan inte längre acceptera att våra barn riskerar att träffas av en förlupen kula när de leker på gården eller att kriminella får förpesta tillvaron i våra områden, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. 

Nu vill de att politkerna ska agera. 

– Vi kräver att trygghetsfrågan börjar hanteras på ett mer seriöst och handlingskraftigt sätt. Problemen som tillåtits slå rot i alldeles för många av våra områden kan inte lösas med en enkel quick fix utan kräver långsiktiga åtgärder och ett politiskt ansvarstagande över partigränserna, säger Marie Linder.