Lokaltidningen Mitt i Sollentuna berättade i februari om att hyresgäster i bland annat Häggvik krävde att beslutet om försäljning av nästan 2 000 allmännyttiga lägenheter i Sollentuna skulle återkallas då man menar att den är olaglig.

https://www.mitti.se/nyheter/hyresgaster-utforsaljning-bryter-mot-lagen/repubc!VSsJWdZqZTCEa5DE3BdF7w/

I ett brev till kommunledningen och till styrelsen i Sollentuna Stadshus AB, moderbolaget som äger bland annat Sollentunahem, hotade hyresgästerna att ”vidta juridiska åtgärder” om inte beslutet återkallades.

Och nu har man gjort slag i saken och skickat en anmälan till Hyresnämnden, riktat mot det kommunalägda bolaget Sollentuna Stadshus AB.

Brist på boinflytande

Hyresgästerna hänvisar till lagen om allmännyttiga kommunala bolag som säger att "hyresgäster i allmännyttiga kommunalägda bostadsaktiebolag skall ges möjlighet till bofinflytande inför stora förändringar och inflytande i själva bolaget”.

Enligt hyresgästerna bör utförsäljningen av Sollentunahems lägenheter ogiltigförklaras då de berörda hyresgästerna inte blivit tillfrågade om de samtyckte innan beslutet klubbades igenom. De menar tvärtom att information har undanhållits och fördröjts för hyresgästerna under processens gång, och att ”kommunikationen varit undermålig”, ”närmast obefintlig”.

Hoppas på medling

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande och även ordförande i Sollentuna stadshus AB, höll inte alls med om att beslutet om försäljningen strider mot lagen.

– Beslutet togs 2016 av kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutsfattande organ, och jag delar inte uppfattningen om att det på något sätt strider mot någon lagstiftning, sa han i februari.

Nu ska saken alltså avgöras juridiskt, och hyresgästerna skriver i ett mejl att de hoppas på att genom medling av Hyresnämnden hitta ”en väg framåt med större delaktighet och samsyn”.

Namninsamlingar

Utöver anmälan har hyresgästerna även startat en namninsamling, med i dagsläget 250 underskrifter, i protest mot försäljningarna.

Hyresgästföreningen i Sollentuna har tidigare gjort namninsamlingar mot försäljning av allmännyttan och fått in över 1 200 underskrifter. Det ”vittnar om stort missnöje bland kommunens invånare om hur den här affären har skötts” förklarar Hyresgästföreningen som ställer sig bakom det nya initiativet att försöka stoppa försäljningarna.

https://www.mitti.se/nyheter/hyresgaster-pa-malmvagen-salj-inte-till-hembla/repuda!AUVVKl6OZ@kF7v4p6D9Vew/