"Alla vet att det är trams" sade läkaren om regionens riktlinjer för skyddsutrustning.

Detta sedan en patient klagat på att han inte haft skydd på sig vid besöket.

Händelsen inträffade i våras vid en privatdriven husläkarmottagning i Stockholm, som har avtal med regionen.

https://www.mitti.se/nyheter/dags-for-skolstart-det-har-galler/repvaj!luAfFy2K2SjKxy4EV2xxA/

"Skit i restriktionerna"

Läkaren skrev sedan till verksamhetschefen att han önskade ett möte om covid-19 och uppgav att han motsatte sig regionens krav på visir och munskydd.

"Sen skiter vi i restriktioner och allt vad covid-19 heter. Faran är över sjukdomen är i princip ofarlig och vi är alla lurade. Tyvärr" skrev han, enligt den anmälan som verksamhetschefen vid mottagningen gjorde till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Fara för patienterna

Läkaren var också tveksam till vaccinering mot covid-19, och framhöll att distriktssköterskan som ordinerar och sköterskan som vaccinerar är ansvariga om det blir allvarliga biverkningar.

Som grund för anmälan uppgavs att han utgjorde en fara för patientsäkerheten.

Motanmälan

Läkaren stängdes också av från sin arbetsplats.

Nu har läkaren själv gjort en Ivo-anmälan mot den medicinskt ansvarige vid mottagningen, för att ha stängt av honom så att han inte kunnat följa upp pågående patientärenden, vilket i sig innebar en patientsäkerhetsrisk, enligt honom.

https://www.mitti.se/nyheter/skarpta-restriktioner-infors-ska-hejda-skenande-smittspridningen/repvaj!vB9hIGwjC2bN3kiGPGJYQ/