Vårsolen kämpar mot en isande vind över Nytorps mosse. I hundrastgården kastar Malou och Martina Berglin pinnar som Sonic glatt springer och hämtar.

– Vi är här någon gång i veckan. Vi tycker att hundrastgården är väldigt bra. Det är alltid rent och snyggt och det är kul att träffa andra hundar och hundägare, säger Malou.

Det är bara ett år sedan hundrastgården byggdes på Nytorps mosse. Tidigare fanns bara en enda hundrastgård i hela kommunen och efter en stor mängd Huddingeförslag genom åren beslutade kommunen att anlägga tre nya hundrastgårdar. Först ut var Nytorps mosse.

Utformningen togs fram i samarbete med engagerade hundägare. Hundrastgården placerades intill utegymmet och hinderbanan på Nytorps mosse – och 50 meter från de närmaste bostäderna.

Malou och Martina Berglin brukar gå med Sonic till hundrastgården varje vecka. Här kan de släppa honom lös och låta honom leka samtidigt som de träfar andra hundägare.

Malou och Martina Berglin brukar gå med Sonic till hundrastgården varje vecka. Här kan de släppa honom lös och låta honom leka samtidigt som de träfar andra hundägare.

Angie Gray

Hundskall från morgon till kväll

Men nu ska den rivas. Anledningen är att hundskallen stör grannarna.

– Det är hundskall från sex på morgonen till elva på kvällen. Barnen kommer upp och gråter för att de inte kan somna. Jag mätte upp att vi hade 70 decibel på altanen, säger en av grannarna.

Grannen tycker att kommunen borde ha tänkt till innan den placerades så nära bostäderna från början.

– Det är många saker som spelar in när en hundrastgård ska placeras och det finns inget tydligt regelverk. Det finns inte så många platser att välja på i parken, det ska dessutom vara vid ett stråk där man går förbi, säger Lin Normark, enhetschef trafik- och landskapssektionen.

Det första klagomålet kom in till kommunen redan i april förra året. Sedan kom det in klagomål från ytterligare fem grannar.

Förra sommaren satte kommunen upp en skylt: ”Se till att din hund inte skäller för mycket då det stör grannarna i området. Ta särskild hänsyn till närboende under tidig morgon före klockan 8 och kvällstid efter 21.” Men det har inte hjälpt.

Kommunen satte upp en skylt där hundägare uppmanades att ta hänsyn och se till att hundarna inte skäller för mycket, framför allt tidig morgon och sen kväll.

Kommunen satte upp en skylt där hundägare uppmanades att ta hänsyn och se till att hundarna inte skäller för mycket, framför allt tidig morgon och sen kväll.

Angie Gray

Ny placering på mossen

Kommunen har kommit fram till att det inte finns möjlighet att minska bullret vid grannarnas uteplatser. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att hundrastgården ska rivas och att det i stället ska byggas en ny på en annan del av Nytorps mosse. Dessutom ska de tidigare beslutade platserna på andra håll i kommunen ses över igen.

Enligt en utredning om bullerstörning bör hundrastgården placeras minst 150 meter ifrån omgivande bostadsbebyggelse vid Nytorps mosse för att inte överskrida riktvärden för maximal ljudnivå inomhus. Ändå förslås den nya hundrastgården anläggas hundra meter från bostäder.

– Varje plats är unik utifrån sina förutsättningar gällande topografi, vegetation och typ av kringliggande bebyggelse. Vi kommer att ta hjälp av en akustiker när vi utreder ny placering för hundrastgården, säger Lin Normark.

Nuvarande hundrastgård ska rivas inom kort.

– Den är väldigt populär. Dilemmat är att vi vill inte att den ska störa, men vi vill ha kvar en hundrastgård vid Nytorps mosse.

Notan för hundrastgården och rivningen av den beräknas till 400 000 kronor. En ny hundrastgård beräknas kosta 550 000 kronor.

"Den är välanvänd och uppskattad. Det låter absolut, men vi tillhör inte dem som har klagat. Men det finns andra ytor bara en bit bort där det inte alls är nära några villor och där kanske de skulle ha lagt den redan från start, säger Henrik Carlsson.

"Den är välanvänd och uppskattad. Det låter absolut, men vi tillhör inte dem som har klagat. Men det finns andra ytor bara en bit bort där det inte alls är nära några villor och där kanske de skulle ha lagt den redan från start, säger Henrik Carlsson.

Angie Gray