SÖTCHOCK. Anna Sundberg ordnar Killingklubben där barn får vara i hagen och lära sig om killingarna. Det finns också planer på getyoga i Gladövik i sommar. Foto: Sacharias Kallden

Huddinges gulligaste naturvårdare

Har du hälsat på Huddinges gulligaste naturvårdsarbetare? Anna Sundberg köper upp övertaliga killingar som får beta i Huddinges naturreservat och håller markerna öppna. "Det är en win win", säger hon.

  • Publicerad 17:53, 28 maj 2021

Jag kollade med Huddinge kommun om de kunde få beta i naturreservaten.

Det är en strålande majförmiddag och gnistrande grönt i Gladövik i Orlångens naturreservat. Killingarna rör sig i stora hagar ner mot sjön. Några ligger i skuggan under träden och idisslar frukosten.

Det räcker att Anna Sundberg närmar sig med hinken med svarthavre för att killingarna ska komma rusande. De hoppar ivrigt och buffar i varandra längs foderkaret.

– Det är deras godis. Annars betar de i hagen, säger Anna Sundberg.

Det började med 20 killingar för sex år sedan, nu har hon närmare 200 stycken.

Anna Sundberg, som tidigare drivit en cateringfirma men börjat plugga hållbarhet, gjorde praktik på en getgård. Där fick hon veta att de flesta killingar dödas direkt efter födseln – särskilt bockarna – eftersom gårdarna inte har marker för dem att beta på och köttproduktionen är väldigt liten.

– De blir också könsmogna redan efter två till tre månader, så många kan inte ha kvar dem. Jag kollade med Huddinge kommun om de kunde få beta i naturreservaten och fick napp direkt, säger hon.

HERDE. Anna Sundberg köper upp övertaliga killingar som sedan får beta i Huddinges naturreservat. Här strövar de i Gladövik vid Orlången. Foto: Sacharias Källdén

Bidrar till biologisk mångfald

Nu har hon alltså närmare ett par hundra killingar som betar i hagarna i Gladövik, i Gladö Kvarnsjöns naturreservatet och ute på Landsort. De flesta kommer från olika getgårdar, men också från olika 4H-gärdar i Stockholm.

Killingarna är ute i hagarna från maj till slutet av augusti.

– Här var det helt fullt med tistlar och sly, säger Anna Sundberg och visar med handen över en vacker grässluttning.

Killingar äter nämligen gräs, buskar och sly och håller på så sätt markerna öppna. Vilket är avgörande för den biologiska mångfalden.

– Det kan finnas 40 olika arter på en kvadratmeter, säger Anna Sundberg.

NATURVÅRDSARBETARE. Killingarna betar i flera naturreservat i Huddinge och hjälper till att hålla markerna öppna och bidra till den biologiska mångfalden. Foto: Sacharias Källdén

Förutom att killingarna gör nytta är de också väldigt söta och sociala djur – och därmed mycket populära.

– Många gör utflykter hit, dels för att det är så vacker natur, dels för att hälsa på killingarna. De är väldigt uppskattade.

I juni ordnar hon föreläsningar i hagen och "Killingklubben" för barn.

– Då får man vara med och ta hand om killingarna och lära sig om naturbete och lokal livsmedelsproduktion. Vi brukar avsluta med att grilla getkorv, säger Anna Sundberg.

ENGAGERAD. Anna Sundberg brinner för hållbarhetsfrågor och lokal livsmedelsproduktion. Hon är administratör för flera REKO-ringar söder om stan. Foto: Sacharias Källdén

Näringsrikt och klimatsmart
Efter sommaren skickas killingarna till slakt. Allt på djuret tas tillvara. Sedan säljer hon köttet på olika Reko-ringar, bland annat i Huddinge.
– Vi säljer hela köttlådor, men också färs, korvar och stekar. Getkött är väldigt näringsrikt. Det är ett magert kött, lite som rådjur, det är väldigt gott.
Getkött är ovanligt i Sverige, men Anna Sundberg har stor efterfrågan på köttlådorna. Kanske blir verksamheten ännu större framöver.
– Vi har stora naturreservat i Huddinge. Det finns mycket mark för killingar att beta på, säger hon.