"Vi är redo att snöröja kommunens alla gator" stod det på Huddinge kommuns hemsida ett par dagar innan snön började falla i helgen.

Men kommunens entreprenörer var inte alls redo att hantera de stora mängder snö som kom på kort tid.

Enligt kommunens riktlinjer ska bussgator, gång- och cykelbanor prioriteras och snöröjas först. De ska vara åtgärdade inom fyra timmar efter påbörjad insats. Därefter ska alla gator i kommunen, även villagator, vara snöröjda inom 16 timmar.

Men på tisdagen rapporterar Huddingebor från olika håll i kommunen på sociala medier om att deras gator fortfarande inte är plogade och att ingen plogbil synts till, trots att det snöat i flera dagar.

– Det har kommit enorma mängder snö på kort tid. När vi hade plogat de prioriterade vägarna fick vi börja om med samma vägar igen eftersom det hade kommit ny snö. Vi har heller inga platser att lägga såna här mängder snö på, säger Jerry Norén, enhetschef för gatu- och trafikenheten, i ett pressmeddelande.

Kommunen skriver på sin hemsida att de stora snömängderna har lett till att snöröjning och halkbekämpning inte kunnat genomföras enligt ordinarie rutiner. "Under normala förhållanden ska hela kommunen vara snöröjd inom 16 timmar, något som inte har gått att uppfylla under extremvädret".

Har inte gått att felanmäla

Man ska kunna felanmäla om ens gata inte har snöröjts inom 16 timmar. Men eftersom snöröjningsarbetet aldrig avslutats utan pågått konstant har det inte gått att göra felanmälan som normalt.

På kommunens Facebooksida rapporteras det också om att felanmälningsappen inte fungerar.

Servicecenters besökslokal var dessutom stängd under måndagen på grund av vädret.

De flesta skolor höll öppet som vanligt men en del anpassningar gjordes på grund av personalfrånvaro.