Alla kommunal hemtjänst ska läggas ner. Det föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta på ett extrainsatt möte den 26 november.

Orsaken är att verksamheten har haft ett underskott på sammanlagt 150 miljoner kronor de senaste fem åren.

– Om en verksamhet i närtid inte ser ut att få en ekonomi i balans har vi fått i uppdrag av fullmäktige att utreda en nedläggning av verksamheten. Det har förvaltningen gjort och den ser inte att man kommer kunna lyckas vända det här, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Som Mitt i Huddinge tidigare skrivit om har den borgerliga koalitionen beslutat i Mål och budget för 2020 att verksamheter som inte lyckas få ordning på sin ekonomi ska läggas ner.

https://www.mitti.se/nyheter/skolor-med-dalig-ekonomi-kan-saljas-ut/reptjh!KqpiqsYzv6qlWQqypot0Q/

"För lite tid hos kund"

Om förslaget går igenom kommer hemtjänsten att successivt läggas ner fram till november nästa år.

Det enda som kommer att finnas kvar i kommunal regi är nattpatrullen, larmtjänst och det som kallas trygg hemgång, vilket innebär omsorg de första två veckorna efter att någon kommit hem efter en sjukhusvistelse.

I oktober hade 751 personer hjälp från den kommunala hemtjänsten i Huddinge.

Vad beror det på att hemtjänsten gått så mycket back?

– Det är många faktorer, men framför allt handlar det om att man inte fått ordning på schemaläggningen. Man räknar med att man behöver 80 procent av tiden hos kund, vi ligger på 51 procent.

Varför har inte ni inte stöttat verksamheten att få ordning på ekonomin?

– Vi har satt in en hel del olika typer av stöd. Vi har gjort stora höjningar av pengen inför 2019 och 2020 för se till att man har realistiska förutsättningar. Men bedömningen är att man inte kommer att lyckas. Jag skulle säga att vi har haft extremt stort tålamod i och med att den här åtgärden inte kommer förrän efter att vi har försökt på olika sätt i fem år.

Majoriteten kommer att sägas upp

Om förslaget går igenom kommer en enhet i taget att läggas ner. Kunderna ska få hjälp med att välja annan utförare.

– Alla kommer självklart att även fortsättningsvis få hemtjänst, men det är kanske andra människor som kommer hem till en, säger Karl Henriksson.

Totalt arbetar 158 personer inom den kommunala hemtjänsten i Huddinge. En övervägande majoritet av dem kommer att bli övertaliga och sägas upp.

Facket har informerats under fredagen och de första fackliga förhandlingarna påbörjas i nästa vecka.