Det stora skogsområdet Hanveden är cirka 11 000 hektar och sträcker sig tvärs över Södertörn genom de sydligaste delarna av Huddinge och västra delarna av Haninge. Här är nio av Huddinges tretton naturreservat belägna.

Nu vill Naturskyddsföreningen i Huddinge att Hanveden ska bli en nationalpark. En stor anledning till det är fynd som gjorts i nya utredningar.

– Vår bedömning är bland annat att svampfloran i det här området är världsunik, säger Magnus Berglund, ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge.

110 rödlistade arter

Efter arkeologiska undersökningar har man funnit att delar av Hanveden är över 9 500 år gammalt. Det var då området dök upp ur vattnet när inlandsisen försvann. Detta menar föreningen bidrar till den mångfald av arter som området har.

– Man har lärt sig mer och mer och har återigen hittat nya sorter, så nu tycker vi att man verkligen måste titta närmare på det här området, säger Marica Lindblad, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Man har genom undersökningar funnit över 110 rödlistade arter som innefattar fåglar, insekter, växter och svampar.

Skrivelse till regeringen

Ett naturreservat bildas av antingen kommunen eller länsstyrelsen i syfte att på lång sikt skydda värdefull natur. Skyddsformen nationalpark är däremot det starkaste skyddet ett område kan få och det krävs ett regeringsbeslut för att få igenom det.

– Vi ser att naturreservat inte är ett tillräckligt bra skydd och att man ändå gör intrång i dessa områden, säger Magnus Berglund.

Ett exempel han ger är det planerade projektet Tvärförbindelse Södertörn. En två mil lång motortrafikled som ska gå från Kungens Kurva till Jordbro och vara färdig tidigast 2033.

Föreningen har överklagat motortrafikleden till regeringen eftersom den bland annat kommer inkräkta på naturreservat i Hanveden. Trots det vill de hålla isär denna överklagan från ansökan om nationalpark. Trafikleden nämns därmed inte i ansökan.

"Mycket lång process"

Enligt Naturvårdsverket är det däremot inte troligt att området får en nationalpark.

– Det bildas väldigt få nationalparker och det är en mycket lång process. Det tar minst fem år att få igenom det, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

Tillsammans med andra aktörer arbetar nu föreningen med en skrivelse till infrastrukturministern och miljöministern, med förhoppningen att trots allt göra Hanveden till en nationalpark.