I rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer från 2023 har HSB tittat närmare på ekonomin i över 760 bostadsrättsföreningar i Stockholm med nära 100 000 lägenheter.

Siffrorna visar att driftkostnaderna och räntekostnaderna förra året i snitt ökade med fyra respektive 20 procent. Samtidigt har avgifterna i stort lämnats oförändrade, vilket gjort att sparandet till framtida underhåll sjönk med 13 procent från förra året.

Nu är frågan inte om föreningarna behöver höja avgifterna, utan snarare med hur mycket, enligt Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm.

"Brant uppförsbacke"

– Vissa föreningar har en brant uppförsbacke framför sig och behöver höja avgiften med 50 procent för en långsiktig ekonomi i balans, säger Cecilia Jutell till DN.

Vid årsskiftet höjde drygt hälften av bostadsrättsföreningarna i rapporten avgiften, med i genomsnitt fem procent. Från 1 april höjde 15 procent avgiften, och från 1 juli har hittills sex procent flaggat för höjningar.