Kyrkomusikerutbildningen på Marie Cederschiöld högskola i Stora Sköndal saknar nödvändig extern finansiering och kan tvingas lägga ner. Om det skrev Mitt i här om veckan.

Nu är det klart att Svenska kyrkan – som hotas av brist på kyrkomusiker – går in med ett tillfälligt ekonomiskt stöd till utbildningen. Detta efter att kyrkomötet ställt sig bakom en motion från bland andra biskopen i Stockholms stift, Andreas Holmberg.

Men hur stödet ska utformas och hur mycket pengar det handlar om är inte klart.

”Det kommer att hanteras vidare av kyrkostyrelsen i dialog med högskolan”, skriver Marie Cederschiöld högskolas rektor Roger Klinth i ett mejl till Mitt i.

Vill att staten tar ansvar

Svenska kyrkan anser fortfarande att det är statens ansvar att finansiera utbildningen på sikt. Därför är det aktuella stödet endast tillfälligt, med målet att skolan ska kunna ta in nya studenter nästa år.

Enligt beslutet handlar det om ”en tilldelning av extraresurser under en övergångsperiod av ett år”.

Hur utbildningens ekonomi ska klaras på sikt är fortfarande ovisst.

”Det är givetvis mycket positivt att kyrkan visat vilja att hjälpa till men det återstår att se om det aktuella stödet kan göra någon skillnad”, skriver Roger Klinth.