Andrea Deluz tar emot i familjestödsenhetens lokaler på Hägervägen i Tallkrogen. Inne på kontoret står en grupp fåtöljer i ett hörn runt ett litet bord. Här tar hon och hennes kollegor emot familjer för samtal och stöd.

Sedan i somras erbjuds ett helt nytt stödprogram till de som bor i Farsta stadsdelsområde: På rätt väg, särskilt framtaget för föräldrar som oroar sig för att deras barn ska dras in i kriminalitet.

Men än så länge är det få familjer som hört av sig och bett att få delta.

– Jag har haft två familjer och en tredje på väg in. Det är inte så lätt att nå ut, konstaterar Andrea Deluz.

På rätt väg riktar sig till föräldrar med barn i åldern 9-15 år. Programmet består av tre-fem individuella samtalsträffar. Familjestödjaren går bland annat igenom riskfaktorer och varningssignaler, som kan tyda på att ett barn håller på att hamna i problem.

Men också vad man som förälder kan göra för att skapa en trygg uppväxt, och vilka positiva faktorer som kan vända en oroande utveckling.

– Det handlar om hur man som förälder kan skydda sitt barn. Vi hjälper föräldrar med vad man ska vara uppmärksam på och hur de kan prata med barnen. Många föräldrar är rädda för att göra fel eller att de är för hårda, säger Andrea Deluz.

När ska man vända sig hit för att få hjälp?

– När man i magen känner att det är något som inte stämmer och att man är orolig.

Föräldrar får tips på vilka varningssignaler de ska hålla utkik efter hos sina barn.

Föräldrar får tips på vilka varningssignaler de ska hålla utkik efter hos sina barn.

Mattias Kamgren

Tror på att förebygga tidigt

Andrea Deluz är en av tre personer på familjestödsenheten som har gått den speciella utbildning som krävs för att arbeta med På rätt väg.

Tidigare jobbade hon på HVB-hem med äldre ungdomar som ofta redan var härdade kriminella. Det var en tröstlös kamp att få dem att tänka om.

– Om en 19-åring är kriminell är det väldigt svårt att få honom att byta bana. Att förebygga är det som hjälper, säger hon.

Hon arbetar också som skolsocionom ute på skolor i Farstaområdet. I På rätt väg lyfts skolan fram som en viktig så kallad skyddsfaktor. Föräldrar uppmanas att engagera sig i sina barns skolgång.

– Den gemensamma nämnaren för de ungdomar som var på HVB-hemmen var att skolan inte fungerat för dem, säger Andrea Deluz.

Man kan få insatsen direkt genom att vända sig till Farsta stadsdelsförvaltning, det krävs ingen biståndsbedömning.

På kontoret på familjestödsenheten i Tallkrogen tar Andrea Deluz och hennes kollegor emot föräldrar för samtal.

På kontoret på familjestödsenheten i Tallkrogen tar Andrea Deluz och hennes kollegor emot föräldrar för samtal.

Mattias Kamgren