Advokatjourer finns på olika platser i landet. I Göteborg erbjuds samtalen ofta på bibliotek. Konceptet går ut på att en advokat, som ställer upp ideellt, ger juridisk rådgivning till boende i ett visst område. Mötena är kostnadsfria och korta, ofta inte mer än femton minuter.

– Man kan ge generell rådgivning och tips på hur man kan gå vidare med sin fråga, säger advokaten Emma Persson.

Vad kan det handla om?

– Det kan vara allt möjligt och det varierar ganska mycket. Det kan handla om familjerätt, vårdnadstvister eller frågor om arv och testamente. Men också bostadsfrågor eller rådgivning om asylrätt och migration brukar komma upp. Ofta är det frågor som är ganska lätta för en jurist att svara på, men som är svårare för den som inte jobbar med det, säger Emma Persson.

Hon har erbjudit gratis juridisk rådgivning tidigare år både i Stockholm och Göteborg. Under hösten har hon advokatjour på medborgarkontoret i Biskopsgården.

– Jag kände att jag ville göra något och upplevde att jag kan hjälpa till med juridik där det behövs. Jag hjälper gärna folk som inte har råd att gå till en advokat. De som är mer resursstarka tycker jag kan få betala för sin tid, säger Emma Persson.