Du har säkert träffat på Sara Eklind i samband med olika medborgardialoger och öppna möten genom åren. Nu meddelar Västerås stad att Upplands-Bros kommmunikations- och digitaliseringschef kommer att sluta för att börja hos dem. 

I augusti tillträder Sara Eklind rollen som kommunikationsdirektör i Västerås stad. Då lämnar hon en arbetsperiod på fjorton år i Upplands-Bro kommun.

– Jag är glad och hedrad över att få möjligheten, att tillsammans med medarbetare och kollegor få vara en del av Västerås stads spännande utvecklingsresa, säger Sara Eklind.

För Mitt i beskriver Sara att hon har sett på kommunen som sitt andra hem men att hon nu är redo för nya uppdrag.

Tillförordnad kommunikationschef i Upplands-Bro kommun blir Sofia Vargas Iglesias som nyligen tillträdde en roll som kommunikationsstrateg i kommunen.