När kommunfullmäktige på måndagen behandlar ett förslag om nytt system för arvoden, är det inte bara systemet som kan komma att bytas ut. Flera kommunalråd kan även behöva se sig om efter rymligare plånböcker.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) får räkna med flera tusenlappars påökt om förslaget klubbas igenom.

– För egen personlig del är det självklart alltid välkommet med löneförhöjning, klart att det är det. Samtidigt är det viktigt att poängtera att varken jag eller någon annan i styret gör det för att sko oss på sundbybergarna, säger han.

Sedan förra mandatperioden råder ett system där politikernas arvoden utgår från ett basbelopp som är baserat på 95 procent av vad en riksdagsledamot får.

För 2022 är riksdagsbeloppet 71 500 kronor, vilket innebär 67 925 kronor i basarvode i Sundbyberg.

"Blir tydligare"

I egenskap av kommunstyrelseordförande får Peter Schilling 110 procent av detta basbelopp. Men nu vill stadens styre, bestående av S, V, C och MP, att basarvodet ska vara lika högt som riksdagsbeloppet. Så såg systemet i Sundbyberg också ut före 2019.

Justeringen av systemet skulle enligt Mitt i:s beräkningar innebära en höjning av Peter Schillings arvode från 74 700 till 78 700 kronor, baserat på 2022 års nivåer. På ett år motsvarar tillskottet 48 000 kronor – och då är inte den väntade höjningen av riksdagsbeloppet inräknad.

Men en saftigare lön är inte syftet med förändringen, menar Schilling.

– Det blir tydligare och mer genomskinligt. Det är viktigt för oss att det är klart och tydligt vad vi räknar på.

Förslaget kommer i samma veva som styret har annonserat en höjning av kommunalskatten med 35 öre.

Och ja, vissa kommer att tycka att det finns ett samband mellan dessa åtgärder, konstaterar Peter Schilling. Så är emellertid inte fallet, menar han.

– Men visst, jag tror säker att det är ett fåtal som tycker att det är helt fel, medan många andra är med på att skattehöjningen ju är ett långsiktigt instrument för att stärka välfärden.

Hur bra tajmad är arvodeshöjningen, sett till det ekonomiska läget i omvärlden?

– Tajmningen är aldrig bra. Men när vi sänkte basarvodet spelade det inte så stor roll ekonomiskt, jag tror att det är samma sak nu.

Lågt i jämförelse

Jämfört med andra kommuner i länet har Sundbybergs politiker låga arvoden. Ta till exempel Solna, där styret nyligen väckte uppståndelse med sin vilja att sänka beloppen. De föreslagna, lägre nivåerna ger ändå kommunstyrelseordföranden Sara Kukka-Salam (S) cirka 90 000 i månaden.

Allt är relativt, med andra ord. Men är den låga placeringen ett problem?

Svar nej, om man frågar Peter Schilling.

– Arvodet här är i paritet med andra politiker som tar ett stort ansvar. Jag är fullkomligt nöjd med det och tycker att det ligger på en bra nivå.