Nu har det gått ett år sedan Tyresö klubbade sin nya klimatplan. Med den vill kommunen bräcka de nationella klimatmålen om nettonollutsläpp med hela 15 år.

För att nå dit finns mycket kvar att göra.

Hållbarhetsstrategen Felix Ockborn leder Tyresö kommuns hållbarhetsarbete, både för den interna organisationen och för kommunen som helhet.

– Det största arbetet i klimatplanen är att arbeta för att medborgare och företag ska kunna leva och verka mer hållbart. Förbättra cykelbanor och alla möjliga transporter, energianvändning, återbruk och återvinning, samt hur vi bygger, säger Felix Ockborn.

I dag står transporter för majoriteten av utsläppen i Tyresö, och det är här den stora omställningen måste ske.

Kommunen går i bräschen

Ett delmål i planen är att kommunkoncernens fordon och transporter ska vara fossilfria 2025.

En ny intern reseundersökning från 2022 på tjänsteresor och resor till och från jobbet, visade att kommunen har minskat utsläppen med 40 procent sedan 2015. Tyresö placerar sig i år på första plats bland cirka 40 kommuner och regioner som utvärderats enligt en modell som kallas Cero.

– Det är väldigt viktigt att alla medarbetare bidrar till klimatarbetet genom att välja hållbara resor, det visar att vi kan ställa om och att kommunen kan gå i bräschen för den omställningen.

För bland de privata fordon som används för att köra till jobbet är fortfarande fyra av fem bilar bensin- eller dieseldrivna.

Fler måste ta cykeln

Att välja cykeln som transportmedel är guld för miljön. Tyresös mål är att 20 procent av alla resor ska göras med cykel år 2030. I dag ligger den siffran på cirka fem procent för länet. Kommunen kommer göra en likadan mätning i år eller nästa år för att kunna följa upp målet även i Tyresö.

Jesper Lundqvist, 45, Tyresö strand: "Jag cyklar till jobbet i Hammarby sjöstad varje dag, cirka 30 kilometer blir det fram och tillbaka. Jag tycker att kommunens cykelbanor är sådär. Den här sträckan från Strand är trevlig att köra och den enda som är hyfsat plogad. Annars har det varit riktigt dålig plogning den här vintern på cykelvägarna – de lämnar fem centimeter när de plogar som det knappt går att cykla i. Sen tycker jag att de borde bygga en rak cykelväg in mot stan, nu är det mycket svängar och kors och tvärs över bilvägen som tvingar en sakta ner."

Jesper Lundqvist, 45, Tyresö strand: "Jag cyklar till jobbet i Hammarby sjöstad varje dag, cirka 30 kilometer blir det fram och tillbaka. Jag tycker att kommunens cykelbanor är sådär. Den här sträckan från Strand är trevlig att köra och den enda som är hyfsat plogad. Annars har det varit riktigt dålig plogning den här vintern på cykelvägarna – de lämnar fem centimeter när de plogar som det knappt går att cykla i. Sen tycker jag att de borde bygga en rak cykelväg in mot stan, nu är det mycket svängar och kors och tvärs över bilvägen som tvingar en sakta ner."

Pekka Pääkkö

– Cykelresandet har ökat väldigt mycket och fler cyklar också längre. Resande med cykel och kollektivtrafik är de viktigaste delarna för att minska utsläppen från persontransporter i Tyresö. Vi försöker att ständigt utveckla cykelnätet för att uppmuntra fler att ta cykeln istället för bilen, säger Felix Ockborn.

Jesper Lundqvist cyklar varje dag från Tyresö strand till jobbet i Hammarby sjöstad.

– Det är något som jag alltid har gjort. Det är bra för både hälsan och miljön och det är dyrt att åka bil. Jag tycker att kommunens underhåll av cykelbanorna är sådär. Här om dagen tog det 1,5 timme till jobbet istället för 40 minuter för att det var så dåligt plogat.

I omställningen ska kommunen bygga ut cykelnätet och anordna fler säkra cykelparkeringar samt öka möjligheten för vintercykling. Enligt kommunen är det viktigast att cykelvägarna är trygga och trafiksäkra samt att cykelvägnätet är attraktivt, användarvänligt och framkomligt. Näst på tur är nya banor vid Fornuddsvägen och Strömfallsvägen. 

Anna Larsson, 46, Trollbäcken: "Jag cyklar till jobbet i Tyresö centrum varje dag. Jag bor rätt nära och det är skönt att röra på sig och det håller mig frisk. Jag brukar cykla genom villakvarteren, men jag vet att cykelbanan längs Bollmoravägen är sopsaltad. Övriga banor har väl inte varit så bra vinterunderhållna. Jag skulle kunna åka via Gudöbroleden men undviker det på grund av biltrafiken där."

Anna Larsson, 46, Trollbäcken: "Jag cyklar till jobbet i Tyresö centrum varje dag. Jag bor rätt nära och det är skönt att röra på sig och det håller mig frisk. Jag brukar cykla genom villakvarteren, men jag vet att cykelbanan längs Bollmoravägen är sopsaltad. Övriga banor har väl inte varit så bra vinterunderhållna. Jag skulle kunna åka via Gudöbroleden men undviker det på grund av biltrafiken där."

Pekka Pääkkö

För ambitiöst?

Enligt Felix Ockborn finns en stor medvetenhet och ett intresse bland Tyresöborna att bidra till att minska utsläppen.

– Det handlar inte om att vi ska sluta göra saker, vi ska bara göra det på ett mer hållbart sätt. Kan vi öka exempelvis cyklingen minskar vi utsläpp, men främjar också hälsa och skapar trevligare stadsmiljöer. Utgår man från sig själv kan nog alla ställa om till ett mer hållbart resande.

Angelica Reda, 13, Krusboda: "Jag brukar alltid cykla till träningen, jag har gjort det varje dag i 1,5 år. Det är bra för miljön och för att få motion. Vägarna är inte alltid så bra plogade så det gör det svårt att cykla ibland under vintern. Annars tycker jag att det finns bra cykelbanor här."

Angelica Reda, 13, Krusboda: "Jag brukar alltid cykla till träningen, jag har gjort det varje dag i 1,5 år. Det är bra för miljön och för att få motion. Vägarna är inte alltid så bra plogade så det gör det svårt att cykla ibland under vintern. Annars tycker jag att det finns bra cykelbanor här."

Pekka Pääkkö

När planen klubbades fick nettonollmålet till 2030 skarp kritik från oppositionen SD, KD och M. "Det är ett helt orimligt mål", sa Ulf Perbo (KD) då och påpekade att det vore mer rimligt att lägga sig i linje med det nationella målet till 2045.

Enligt Felix Ockborn är det "fullt möjligt" att nå målet till 2030. Men det blir en utmaning.

– Vi är ödmjuka inför att det är svårt att sätta långsiktiga mål när det kan komma pandemi, energikris och krig. Energikrisen har gjort att vi minskar vissa utsläpp, men samtidigt gick bilresandet upp under pandemin. Jag tror att det finns en kraft i att samhället nu har tränat på att ställa om, och hoppas att vi kan dra nytta av det i den gröna omställningen, säger han.

Yvonne Högberg, 60, Bollmora: "Jag har cyklat till och från jobbet i 20 år. Jag cyklar även inom jobbet då jag jobbar med hemtjänst, och på fritiden om jag ska åka och handla eller göra ärenden i centrum. Jag tycker cykelbanenätet är rätt så bra. Det saknas vägar lite här och där kan jag tycka, till exempel utefter Bollmoravägen. Vinterunderhållet på banorna är sämre. I dag fick jag kliva av och gå flera sträckor. Något annat kommunen borde uppföra är fler återvinningscentraler. Jag själv skulle kunna bli bättre på att sortera och återvinna, men det förutsätter att det finns stationer lättillgängliga."

Yvonne Högberg, 60, Bollmora: "Jag har cyklat till och från jobbet i 20 år. Jag cyklar även inom jobbet då jag jobbar med hemtjänst, och på fritiden om jag ska åka och handla eller göra ärenden i centrum. Jag tycker cykelbanenätet är rätt så bra. Det saknas vägar lite här och där kan jag tycka, till exempel utefter Bollmoravägen. Vinterunderhållet på banorna är sämre. I dag fick jag kliva av och gå flera sträckor. Något annat kommunen borde uppföra är fler återvinningscentraler. Jag själv skulle kunna bli bättre på att sortera och återvinna, men det förutsätter att det finns stationer lättillgängliga."

Pekka Pääkkö