Studien är dåliga nyheter för nikotinister. Ångan från e-cigaretter med nikotin som dras ner i lungorna har samma höga nikotinnivå som vanliga cigaretter.

Och även e-cigaretterna gör att blodet koagulerar och bildar blodproppar och att cirkulationen i de små kärlen, kapillärerna, försämras.

Konsekvensen är en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning, och på sikt att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Unga friska personer fick röka e-cigaretter med eller utan nikotin. Blodprover togs innan och efter rökningen.

Forskaren: Nikotin giftigare än vad man trott

– Vi ser liknande konsekvenser av e-cigaretter på blodkärl, lungor och hjärta som av vanlig tobaksrökning. Det som framstår med allt större tydlighet i denna och tidigare studier är att nikotinet är ett giftigare ämne än vad som är allmänt känt, säger docent Magnus Lundbäck, specialistläkare i kardiologi vid Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

E-cigaretter innehåller ett stort antal farliga gifter, vilket är väl känt för forskarna i studien, men att det var så stor skillnad mellan rökning av e-cigaretter med och utan nikotin var en överraskning, skriver de.

Och så till den goda nyheten: E-cigg utan nikotin har liten påverkan på blodet och kärlen.